EKO - KOM


EKO-KOM logoSpolečnost DELIKOMAT, s.r.o. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO – KOM,  a  tím přispíváme do příslušného kolektivního systému, který zabezpečuje ekologickou likvidaci daného druhu odpadu.

 

EKO ‑ KOM

Je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona, osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění těchto povinností uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO‑KOM, a.s. 

 

Systém EKO‑KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO‑KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.


Povinnosti klientů společnosti EKO – KOM


-        evidence obalů uvedených na trh nebo do oběhu

-        čtvrtletní platba Odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů

-        roční platba Poplatku za zaevidování do systému sdruženého plnění

 

2016_ekokom_921 2016_ekokom2_928