ETICKÝ KODEX CVA

CVA logoSpolečnost DELIKOMAT, s.r.o. je již několik let členem České vendingové asociace (CVA). Cílem  této asociace je ochrana zájmů vendingového odvětví.

 

Vendingovým odvětvím se rozumí provozovatelé a výrobci prodejních automatů, dále dodavatelé náplní, pohárků, příslušenství a náhradních dílů pro prodejní automaty.

 

 

Společnost DELIKOMAT, s.r.o. se řídí ETICKÝM KODEXEM ČLENA CVA:

 

Uznáváme svůj závazek poskytovat veřejnosti a jiným svým zákazníkům vyhovující produkty a služby podle platných legislativních norem a nařízení. Zavazujeme se neustále zlepšovat své standardy.

 

Etický kodex zavazuje členy ke korektnímu a přátelskému jednání se zákazníky jakož i kolegy z oboru.  

 

Jako členové CVA jsme si vědomi své zodpovědnosti za kvalitní poskytování služeb svým zákazníkům a za reprezentování vendingového sektoru a proto zaručujeme:

 

1. Veškeré provozované automaty a produkty jsou v souladu s požadavky zákona. Používáme pouze automaty, odpovídající platným technickým, hygienickým a bezpečnostním normám a námi používané suroviny jsou v souladu s hygienickými normami.

 

2. Prodejní automaty jsou pravidelně čištěny a udržovány v souladu s hygienickými a technickými předpisy. Náš personál je adekvátně vyškolený a přívětivý k zákazníkům.

 

3. Provozní poruchy na automatech odstraňujeme s maximálním úsilím, bez zbytečného prodlení a naše zákazníky včas informujeme o průběhu opravy.

 

4. Obchodní činnost provádíme na základě vysokých morálních a etických hodnot a proto nepoužíváme v konkurenční soutěži nekalé praktiky a neprodáváme produkty či služby pod úrovní výrobních nákladů. Rovněž nepomlouváme konkurenci, neporušujeme dohody a smlouvy.

 

5. Vzájemně si vyměňujeme informace, týkající problémů vendingového sektoru na  českém trhu, s využitím internetových stránek CVA a nebráníme se vzájemné komunikaci.

 

6. Aktivně se podílíme na zvyšování úrovně vendingového sektoru, v rámci CVA se informujeme o nových legislativních a hygienických požadavcích jak v ČR, tak i v Evropské unii.

 

7. Jednáme vždy tak, abychom nepoškodili dobré jméno asociace  či jméno jejího  člena, chráníme zájmy asociace a svým jednáním se snažíme zvyšovat důvěru veřejnosti ve vendingový sektor.