Soutěžní podmínky

Navrhni motiv kelímku a vyhraj mobilní telefon! Podmínky soutěže a nejčastější dotazy, které co nejblíže specifikují, jak tvořit, jak a kam poslat, do kdy a mnoho užitečných informací.

obrzek_300_600 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

Může soutěžit kdokoli?

Ne, soutěž "Navrhni motiv kelímku a vyhraj mobilní telefon" je pouze pro studenty středních škol a gymnázií, kde byla soutěž vyhlášena.

 

Mohu soutěžit ve všech třech soutěžních kategoriích?

Ano, každý soutěžící může zaslat libovolný počet soutěžních motivů na libovolný počet témat.

 

Mohu se s jediným soutěžním obrázkem účastnit ve všech soutěžních kategoriích?

Ne, jeden soutěžní obrázek (soutěžní motiv) lze přihlásit pouze do jediné kategorie ze tří stanovených.

 

V jakém formátu zasílat soutěžní obrázky?

Fyzické, malované obrázky - ve formátu A4, maximálně A3 a ideálně na ŠÍŘKU.

Obrázky ve formě počítačové grafiky - ve formátu jpg, jpeg, pdf, v rozlišení pro tisk, což je při rozměrech TO GO kelímku zhruba 3000 px na šířku. Upozornění: nelze soutěžit s jakoukoli fotografií nebo z internetu staženou grafikou - jedná se o tvůrčí soutěž a motiv musí být kompletně vytvořen soutěžícím.

 

Mám kreslit i kelímek?

Ne, v soutěžním motivu neznázorňujte kelímek, ale pouze motiv, který se v případě výhry na kelímek natiskne (a z toho důvodu tvořte na šířku formátu).

 

Soutěžení témata - co se jimi myslí?

Káva - libovolný motiv s kávou ať už ve formě kávy jako nápoje nebo kávy jako suroviny (kávové zrno).

Kelímek štěstí a radosti - u tohoto tématu se snažte zachytit štěstí a radost v životě člověka. Co pro vás nebo obecně pro člověka představuje v životě štěstí a radost. V tomto tématu nekreslete "kelímek" přestože je užit v názvu. Zasněte se, zahloubejte, co ve svém životě považujete za štěstí a radost. V menší míře lze použít i slovní vyjádření - avšak musí být patrná grafická úprava a kreativní zpracování soutěžního autora (ne pouze obyčejný text).

Prázdniny - vzhledem k časovému harmonogramu umístění obrázku na kelímek v roce 2019 jsou zamýšleny LETNÍ PRÁZDNINY. Např. představa ideálních prázdnin, nebo symbolika či asociace s letními prázdninami.


Mám do obrázku zakomponovat loga DELIKOMAT nebo CAFE+CO?

Ne, do soutěžních motivů nekreslete ani nevkládejte tato loga.

 

Jak je to se studenty z víceletých gymnázií?

Do soutěže se mohou zapojit všichni studenti z víceletých gymnázií, kde byla soutěž vyhlášena. To znamená i nižší ročníky jako "prima, sekunda, tercie a kvarta".

 

Mohu nakreslit soutěžní motiv na PC?

Ano, lze použít jakoukoli kreslicí techniku - rukou na papír i pomocí počítače (NE stažený motiv).

 

Lze soutěžit i s fotografií?

Ne, bohužel nelze. Fotografie nebudou akceptovány jako soutěžní motiv.

 

Co musím spolu s obrázkem zaslat?

Velmi důležité je zaslat (ať už e-mailem, nebo poštou na adresu) následující údaje o soutěžícím - jméno, příjmení, kontaktní adresa, platný telefonický či e-mailový kontakt, soutěžní kategorii, do které je soutěžní motiv zasílán, název a adresa školy, jejímž studentem je autor. Bez zaslání těchto údajů nelze doručený motiv zařadit do soutěže.

 

Do kdy se soutěží?

Do 31. 1. 2019 lze zasílat soutěžní motivy. Od 13. 2. 2019 do 28. 2. 2019 se bude na našem oficiálním FB profilu hlasovat z vybraných nejlepších 10ti soutěžních motivů z každého tématu.


 

 
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  

Čl. I.

Obecná ustanovení

 

1. Název soutěže je „Navrhni motiv kelímku a vyhraj mobilní telefon“ (dále jen „soutěž“).
 
2. Pořadatelem soutěže je DELIKOMAT s. r. o. se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČ: 63475260 (dále jen „pořadatel“).

3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti středních škol a gymnázií, které mají s pořadatelem soutěže uzavřenou platnou obchodní smlouvu na školní rok 2018/2019 a mají v prostorách umístěné automaty pořadatele (dále jen „soutěžící“).

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. O této skutečnosti však musí být informováno prostřednictvím oficiálních webových stránek pořadatele, na webové adrese soutěže www.delikomat.cz/iphone.

5. Přihlášením do soutěže se považuje doručení obrázku (dále jen „soutěžní motiv“) dle zadání na e-mail soutez@delikomat.cz nebo na adresu Delikomat, s.r.o., U Vlečky 843, 664 42 Modřice.

6. Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní motivy, ke kterým je přiřazeno jméno, příjmení, kontaktní adresa, platný telefonický či e-mailový kontakt, soutěžní kategorie, do které je soutěžní motiv zasílán, název a adresa školy, jejímž studentem je autor soutěžního motivu v době konání soutěže (dále jen „údaje o soutěžícím“).

7. Do soutěže budou zařazeny soutěžní motivy odeslané nejpozději do 31. 1. 2019 včetně. V případě zaslání poštou je rozhodující pro zařazení do soutěže datum, kdy je zásilka odeslána na adresu Delikomat, U Vlečky 843, 664 42 Modřice.

8. Soutěž probíhá ve třech kategoriích (dále jen „kategorie“ nebo „soutěžní kategorie“), které jsou definované takto:

8.1. První soutěžní kategorie je „káva“.
8.2. Druhá soutěžní kategorie je „kelímek štěstí a radosti“.
8.3. Třetí soutěžní kategorie je „prázdniny“.
 
 

Čl. II.

Průběh soutěže

 
1. Soutěžící musí akceptovat pravidla soutěže uvedené  v článku I. těchto pravidel a dále splnit následující podmínky:

1.1. Vymyslí vlastní vizuální návrh soutěžního motivu, který nakreslí či namaluje libovolnou technikou (včetně počítačové grafiky) dle soutěžních kategorií.
1.2. Soutěžní motiv doručí spolu s přiloženými čitelnými údaji o soutěžícím.
1.3. Každý soutěžící může doručit neomezené množství soutěžních motivů.

2. Termín zaslání soutěžních obrázků je do 31. 1. 2019 včetně. Následně vybere pořadatel v každé kategorii 10 zaslaných soutěžních motivů, které tímto postoupí do užšího výběru. Celkem do užšího výběru postoupí 30 soutěžních motivů.

3. V užším výběru rozhodne veřejnost o vítězích soutěže v každé kategorii. Na oficiálním Facebooku pořadatele (https://www.facebook.com/Delikomat.Napojove.Automaty) bude probíhat veřejné hlasování v termínu od 13. 2. 2019 do 28. 2. 2019. Výhercem se stane soutěžící, jehož obrázek získá nejvíce označení „To se mi líbí“, přičemž komentáře u obrázků se nebudou přičítat jako hlas.

4. Informace o soutěži jsou uvedeny na webové stránce soutěže www.delikomat.cz/iphone.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti a výhra není soudně vymahatelná.

8. Soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

 
Čl. III.

Autorské právo

 

1. Soutěžící prohlašuje, že je jediným autorem soutěžního motivu zaslaného do soutěže. Soutěžící poskytuje zasláním soutěžního motivu pořadateli bezúplatně právo soutěžní motiv užít, a to bez jakéhokoliv omezení časového, místního, množstevního či způsobem užití. Současně je pořadatel oprávněn v případě potřeby soutěžní motiv libovolně upravovat, spojit s jinými díly nebo jej zařadit do souborného díla.

2. Soutěžící prohlašuje, že účastí v soutěži dle těchto pravidel neporušil práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského, osobnostních práv a práv průmyslového vlastnictví, případně z jakýchkoli jiných práv. V případě, že by toto prohlášení bylo nepravdivé, je za jakékoli porušení práv třetích osob odpovědný výhradně soutěžící.
 
 
Čl. IV.

Výhry

 

1. Výhry do soutěže věnuje pořadatel.

2. Z každé soutěžní kategorie vzejde jeden výherce, který získá mobilní telefon Apple iPhone SE 128 GB, dárkový poukaz v hodnotě 2.000,- Kč na nákup sportovního zboží a dárkový koš v hodnotě 1.000,- Kč (dále jen „výhra“). Zároveň získá škola, na které je výherce oficiálně a řádně zapsán ke studiu, dar ve výši 10.000,- Kč od pořadatele soutěže.

3. Každý soutěžící může zaslat libovolný počet obrázků do jedné nebo i všech soutěžních kategorií, avšak výhercem se může stát pouze v jedné kategorii. Pokud by stejný soutěžící získal po ukončení veřejného hlasování ve více kategoriích nejvyšší počet hlasů, stane se výhercem pouze v kategorii, kde získal více hlasů.

4. V případě shodného počtu hlasů bude rozhodovat:

4.1. Dřívější datum podání zásilky držiteli poštovní licence k poštovní přepravě (podací razítko na zásilce) nebo datum doručeného e-mailu.
4.2. Abecední řazení příjmení soutěžících, popř. jejich jednotlivých písmen.
4.3. Abecední řazení křestních jmen soutěžících, popř. jejich jednotlivých písmen.
4.4. V případě shody dle výše uvedených kritérií, bude upřednostněn student nižšího ročníku.
4.5. V případě shodnosti všech těchto kritérií, cenu obdrží všichni soutěžící, kteří těmto kritériím vyhoví.
 
5. Výhra nebude udělena v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 
6. Výherci budou kontaktováni ze strany pořadatele doporučeným dopisem na adresu, kterou uvedou v údajích o soutěžícím, nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže.
 
7. Předání hmotné výhry je podmíněno sepsáním Předávacího protokolu. Je-li výherce nezletilý, může pořadatel pro předání výhry výherci požadovat souhlas jeho zákonného zástupce.
 
8. Předání finanční výhry je podmíněno sepsáním Darovací smlouvy. Předání výhry proběhne v prostoru školy, jejímž studentem je výherce soutěže.
 
9. Převzetím výhry souhlasí výherce s pořízením obrazového záznamu (fotografie) své osoby pro účely propagace soutěže.
 
10. Případné daňové povinnosti související s výhrou v soutěži vypořádá za výherce pořadatel.
 
 
Čl. V.

Informace o zpracování osobních údajů

 

1. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že pořadatel jsou oprávněni zveřejnit jméno a místo bydliště soutěžícího (město /obec), jakož i jeho podobiznu (fotografii) v souvislosti se soutěží a zejména při její oficiální prezentaci.

2. Pořadatel je správcem osobních údajů poskytnutých soutěžícími a tyto osobní údaje zpracovává v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo dále také jen „GDPR“), a v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, a to včetně zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn, resp. zákona, který zákon o ochraně osobních údajů v budoucnosti nahradí, a taktéž v souladu se zásadami zpracování osobních údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely komunikace se soutěžícími, zveřejňování soutěžních příspěvků a předání výhry v případě, že se soutěžící stane výhercem.
3. Pořadatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že osobní údaje zpracovává pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění účelu uvedeného v odst. 1 a z důvodu oprávněného zájmu na identifikaci soutěžícího a komunikaci s ním.
4. Více informací o zpracování osobních údajů pořadatelem, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.delikomat.cz/gdpr.

 

V Modřicích dne 8. 11. 2018