Voraři na Prýglu

U příležitosti 550. výročí od doby, kdy Brno koupilo svoje první lesní hospodářství, postavili odborníci téměř 70 metrů dlouhý vor na Brněnské přehradě. Za zcela ojedinělým zážitkem vyrazila i parta kolegů z brněnské centrály…

Správně se však nejedná o vor, ale tzv. pramen. Ti, kteří je staví, jsou plavci, protože dřevo plavili. Celé soupravě se pak říká prám. Pramen ze čtyř tabulí postavila po vzoru starých plavců parta čtyř vorařů z jižních Čech a Prahy. Má délku téměř 70 metrů, tvoří jej 4 tabule po 18 až 20 kmenech. Stavba trvala celé dva týdny. Není však zcela autentický, například jednotlivé klády k sobě byly přišroubovány na pevno. Původně se kmeny vázaly volně takzvanými houžvemi, což je nejdelší smrkový kmínek o síle lidského palce. Ten se rozpálí nad ohněm, až se dřevo rozláme a změkne, až se dá uvázat na uzel. Ty ovšem není možné kvůli bezpečnosti cestujících na voru použít. Jedna z nejstarších zmínek o houžvích pochází z Nedvědic - páni z Pernštejna mají v erbu zubra se zlatou houžví v nose.

 

Postavit pevný vor je docela obtížné, nezbytně nutná je pomoc zručného dřevorubce a tesaře. Jeden kmen má kolem čtyř až pěti metráků a pohybovat s ním, opracovávat a svazovat k sobě chce pořádnou fyzičku. Pro zajímavost - prámy, které jezdili po Vltavě, měly kolem dvou set metrů a víc.


Plavení dřeva je historicky spojené především s českými řekami, zejména s Vltavou, kde skončilo v souvislosti s výstavbou velkých vodních nádrží v druhé polovině minulého století. Dřevo se po vodě přepravovalo ale i na Moravě. Za napoleonských válek povozy a potahy zabavila armáda a bylo nutné dostat nějak palivové dřevo do města Brna. A nejjednodušší a také nejlevnější bylo dostat ho sem po řece Svratce. Trasa vedla z Čertovy hráze nedaleko Šmelcovny na Bílém potoce až do oblasti dnešního Ronda, kde se dřevo vykládalo. Trvalo to zhruba padesát let, do doby, kdy místní mlynáři zjistili, že z plavců mohou těžit, a vybírali desátek. Tím se ale těžba neúnosně zdražila, takže už se to nevyplatilo. Navíc řeka Svratka silně meandrovala a tak byla plavba dřeva pro nerentabilitu zastavena a vybudovaná náplavka na dnešní ulici Cejl (v Brně) byla zrušena.

 

Delikomat na voru Brnenska prehrada Delikomat na voru Brnenska prehrada Delikomat na voru Brnenska prehrada Delikomat na voru Brnenska prehrada
Delikomat na voru Brnenska prehrada Delikomat na voru Brnenska prehrada Delikomat na voru Brnenska prehrada Delikomat na voru Brnenska prehrada
Delikomat na voru Brnenska prehrada Delikomat na voru Brnenska prehrada Delikomat na voru Brnenska prehrada Delikomat na voru Brnenska prehrada