DELI děti v Adeli

V rámci našeho projektu RADOST PRO RADOST podporujeme také několik dětí, které jezdí na rehabilitace do slovenských Piešťan. Zde se totiž nachází speciální rehabilitační centrum ADELI, které je vyhlášené široko daleko a sjíždí se sem pacienti i z České republiky. 


I když žádostí o finanční podporu rehabilitace v centru ADELI nám chodí nesčetně, bohužel není v naší moci vyhovět všem :( I tak, ale v našich sítích utkvělo několik dětí a od roku 2010 jsme doposud na jejich léčbu přispěli částkou blížící se hranici 450.000,-

 


DELI děti v AdeliV minulosti jste si na našich stránkách mohli přečíst například o Pavlíkovi nebo Jakoubkovi, kteří rehabilitaci absolvovali již poněkolikáté a vždy s velmi pozitivním výsledkem. Stejnou chválu pěla i maminka od dvojčátek Vítka a Františka Hypšových a spokojen byl i Patrik.

 

Úplně poprvé se díky nám podívaly do centra také Míša s Dominikou. Pro tyto dvě mladé slečny byla určena naše vánoční charitativní tombola a díky štědrosti našich obchodních partnerů a hlavně zaměstnanců DELIKOMATu, jsme jim mohli uhradit pobyt v plné výši.

 

 

dvojčata Hypšovi dvojčata Hypšovi dvojčata Hypšovi dvojčata Hypšovi

 

Co je ADELI Medical center?


Adeli Medical Center


Adeli Medical Center

ADELI Medical Center je se 200 kvalifikovanými spolupracovníky jedním z vedoucích specializovaných mezinárodních institutů působících v oblastech neurologie, léčebné rehabilitace, fyzioterapie, revmatologie, balneologie, klinické logopedie a intenzivní medicíny. Od založení v roce 2003 se v ADELI Centru úspěšně léčilo více než 2000 lidí.

 

Léčí se tu především lidé, kteří trpí poškozením centrálního nervového systému. Neurologická poškození jsou většinou způsobena porodním traumatem, krvácením do mozku, mozkovou mrtvicí anebo mozko-lebečním traumatem.

 

Největší výhodou každého pacienta v ADELI Centru je jeho nanejvýš intenzivní, individuální terapeutický program a rozsáhlá péče. Až 5 hodin denně, 6 dní v týdnu, se o každého pacienta stará kompetentní multidisciplinární tým: lékaři, terapeuti, maséři, logopedi a jiní specialisti. V zásadě se každým pacientem zabývá denně 5 až 7 specializovaných odborníků.

 

Cílem rehabilitace je zvýšení kvality života a samostatnosti, a to nejen podpoření schopnosti chůze a řeči, jakož i péče o sebe samého, ale snahou je také dosáhnout nezávislosti od rodinných příslušníků a v ideálním případě opětovného začlenění do pracovního života. Při dětské neurorehabilitaci je primárním cílem vyhnout se v budoucnosti těžkému postižení a podpořit co možná nejnormálnější fyziologický vývoj.

 

Doposud byli v ADELI Centru léčeni pacienti z více jak 20 zemí, včetně Německa, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Holandska, České republiky, Slovenska, Ruské federace, Ukrajiny, Saudské Arábie, Kuvajtu, Libye, Egypta, Ománu, UAE, Španělska, Velké Británie, Turecka, Rumunska, Albánie, Izraele, USA a Kanady.

 

 

Jakoubek v Adeli Jakoubek v Adeli Jakoubek v Adeli Jakoubek v Adeli
Pavlík v Adeli Pavlík v Adeli Pavlík v Adeli Pavlík v Adeli
Patrik v Adeli Patrik v Adeli Patrik v Adeli Dominika v Adeli