DELI Ježíšek 2016

Asi nejkrásnější dobročinný skutek, který společně děláme, je vánoční nakupování dárečků pro děti z Boskovic a z brněnské „ibsenky“.  V říjnu si děti píší svá přáníčka Deli Ježíškovi, která u nás netrpělivě vyhlížíme. Seznam je pak k dispozici všem zaměstnancům napříč středisky a každý si vybere ten „svůj“ dáreček, který na vlastní náklady zakoupí a zabalí. Někteří z nás už mají vybrané děti, které podporují každoročně. 

Kluci Džiubanovi rozdávají dárky dětem v domově

Dárky se sejdou na modřické centrále, kde projdou ještě pečlivou kontrolou a roztříděním dle jednotlivých škol a tříd. Samozřejmostí je kontrola, zda jsou k dispozici dárečky pro všechny děti.

 

V boskovické škole rozdává dárečky osobně rodina Džiubanova. Postupně se prochází každá třída. Někde děti zpívají koledy nebo recitují připravené básničky a všude vládne předvánoční pohoda. Vánočně jsou vyzdobeny i všechny třídy a ostatní prostory školy. Od tabule se vyvolávají děti, které si chodí převzít své dárky od nejmladších zástupců rodu Džiubanových – Matýska a Šimona. Pak nastává společné rozbalování a velká radost… Rozdávání dárků je pak zakončeno slavnostním obědem ve školní jídelně se zástupci školy…

 

Na ibsence probíhá rozdávání dárečků zcela jinak. Jelikož mají děti více či méně závažné mentální postižení, je nutné, aby vše probíhalo v režimu, na který jsou zvyklé a bez cizích osob. Každá třída má svůj nazdobený stromeček a dárečky dětem rozdává jejich třídní paní učitelka. Radost při rozbalování dárečků však zůstává u všech dětí stejná!

 

Přes brněnskou centrálu putovaly od kolegů dárečky do zařízení:  

MŠ, ZŠ a Praktická škola Boskovice - škola pro děti s mentálním postižením a pro děti ze sociálně slabých či znevýhodněných rodin. Součástí školy je i dětský domov. Dárečky současně kupujeme i dětem z charitativního zařízení Betany pro lidi s mentálním postižením a do mateřské školy při nemocnici v Boskovicích. 

  

Speciální MŠ a ZŠ a Praktická škola BRNO - Ibsenova 1 - škola pro děti s mentálním či kombinovaným postižením.

 

Kolegové z dalších středisek také pravidelně podporují další lokální subjekty. Jihlavské středisko je dlouhodobým partnerem Dětského domova v Jemnici. Kolegové z Kolína pomáhají Diagnostickému ústavu Milovice. Plzeň spolupracuje s Centrem Hájek ve Šťáhlavech, kde léčí handicapované děti a Praha přispívá Dětskému centru Strančice. 

 

jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02286_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02292_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02315_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02313_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02305_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02307_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02330_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02322_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02325_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02335_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02370_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02371_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02379_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02380_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02280_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02281_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02381_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02382_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02384_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02399_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02406_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02409_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02418_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02420_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02421_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02422_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02423_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02426_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02440_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02462_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02470_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02471_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02475_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02477_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02480_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02491_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02493_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02517_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02521_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02526_800
jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02530_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02538_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02548_800 jezisek_z_delikomatu_2016_dsc02554_800

 

 

 

 

Velký vánoční dárek od nás dostaly i tři mladé slečny - přečtěte si o výtěžku z naší velké firemní vánoční tomboly!