Delikomat v TRENDu

Již dříve jsme vás informovali o tom, že naše společnos získala v letošním roce prestižní ocenění v oblasti pomáhání druhým - cenu Ď. Na tuto cenu nás nominovali naši přátelé z brněnského centra RATOLEST a také z olomouckého spolku TREND vozíčkářů. A právě zástupci z TRENDu za nás převzali cenu Ď na slavnostním předávání v pražském Národním divadle. 

Na návštěvě v TRENDu
Na návštěvě v TRENDu
Na návštěvě v TRENDu
Na návštěvě v TRENDu

Společné setkání se pak dlouze domlouvalo, až nadešel den D a my se všichni mohli sejít. O své dojmy ze setkání se podělil jeden z aktérů - pan Evžen Hlaváček... 

 

17.října 2013 jsme ve Spolku TREND vozíčkářů přivítali manžele Petru a Radka Džiubanovi, společně se slečnou Karin, která spolupracuje např. na vydávání firemního časopisu.  Pan Radek Džiuban je jednatelem úspěšné společnosti DELIKOMAT s.r.o., známé široké veřejnosti jako provozovatel sítě kávových automatů.

 

Důvodem jejich návštěvy bylo převzetí prestižní Ceny Ď z rukou ředitelky Trendu vozíčkářů paní Aleny Ivanové. Jak je již od 20.června 2013 známo, cenu jsme převzali za společnost DELIKOMAT s.r.o. na prknech Národního divadla jako ocenění v kategorii "Cena Ď pro mecenáše nadací, nemocnic a charitativních organizací v ČR". Jsme přesvědčeni, že z 68 na tuto kategorii navržených společností i jednotlivců si toto ocenění společnost Delikomat s.r.o. právem zasloužila. Jejich podpora je velmi široká a Trend vozíčkářů chápe toto ocenění jako poděkování nejen za sebe manželům Džiubanovým, ale za všechny další, kterým i celý tým zaměstnanců této společnosti nezištně pomáhá.

 

Návštěva proběhla ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře. I když osobně jsme se právě poznali, bylo o čem povídat a cítili jsme se, jako bychom se znali již dlouhá léta. Návštěva si se zájmem prohlédla pracoviště call centra a digitalizace dokumentů. Byla překvapena např. digitalizací kronik a my jsme byli velmi potěšeni upřímným zájmem o dění u nás.

 

Čas rychle uběhl a neradi jsme se s tak milou návštěvou loučili. Děkujeme za přízeň a přejeme společnosti Delikomat s.r.o. a manželům Džiubanovým mnoho dalších úspěšných let, rodinné pohody a Radosti pro radost, jak nazývají charitativní projekt, který před lety uvedl pan Radek Džiuban v život a spolupracovníci jej naplňují a úspěšně rozvíjí.

 

Těšíme se na další milá setkání.

 

 Za Spolek Trend vozíčkářů Olomouc : Evžen Hlaváček 


Na návštěvě v TRENDu Na návštěvě v TRENDu Na návštěvě v TRENDu


Starší články:

Předávání cen Ď v Národním divadle

Udílení krajských cen Ď v Hodoníně

Nominace na cenu Ď pro Delikomat

Co je cena Ď