Pomáháme 2018/III

(2018/III) Společnost DELIKOMAT se svými zaměstnanci dlouhodobě podporuje v rámci projektu RADOST PRO RADOST zdravé i nemocné, malé nebo i ty dříve narozené. Také spolupracujeme s několika občanskými sdruženími nebo organizacemi, které rovněž pomáhají. Opět vám tedy přinášíme zprávy ze světa naší Radosti...

Klára pomáhá "Spolek KLÁRA POMÁHÁ vznikl jako vzpomínka na moji dcerku Klárku, která zemřela 9 měsíců od zjištění zhoubného nádoru mozku ve věku 5 let. Nemluvila, nechodila, ale snažila se žít do posledního okamžiku.

Od toho dne, co jsem si vyslechla neúprosnou diagnózu, přestalo fungovat vše, co se do té doby zdálo být naprosto samozřejmé. Následkem celodenní péče o dcerku jsem přišla o místo ředitelky a podstatnou část svého příjmu. Přiznání sociálních dávek trvalo půl roku, vyhrazené místo pro parkování invalidní osoby jsem získala týden před úmrtím dcery…

Vím, jak je obtížné pro každého, kdo se tak náhle dostane do podobné situace, najít informace o právech a možnostech pečujících osob o dlouhodobě nemocné…

Vím, jak je těžké v takových případech zajistit pro sebe i nemocného základní potřeby a ještě k tomu najít sílu být mu oporou…

Vím, jaké to je setkávat se s nepochopením, těkavými pohledy, vyhýbavou komunikací…

Vím, že výzkumný přístup lékařů mnohdy nejde ruku v ruce s psychickými a sociálními potřebami nemocných a jejich blízkých…

Vím, jak obtížné je začlenit se zpět do společenského života, překonat pocit bezvýchodnosti, zbytečnosti, marnosti…

K založení spolku mě přivedla moje kamarádka Andrea, také pečující osoba s dlouholetou zkušeností. Společně jsme rozmlouvaly nad funkčností spolku s tímto zaměřením a posláním. Obě jsme se shodly na tom, že podpora pečujících osob je u nás velmi mizivá a že to má smysl…

Maminka zemřelé Klárky a její tým pomáhají lidem a rodinám, které se ocitly v nové situaci. Sama ví, jaké to je a čím rodina a hlavně maminky prochází. Pomoc a útěchu poskytují i v době, kdy už nemocný člen rodiny odešel. Cílem práce sdružení je podpora klientů, jednotlivců a celých rodin, aby byli schopni nést svou životní situaci a v budoucnu byli schopni nalézat řešení sami nebo s minimální pomocí.

Spolek poskytuje poradenství v oblasti vyřizování sociálních dávek, školství a zaměstnanosti. Pro jednotlivé klienty hledají například i možnosti, jak vyjít s menším rodinným příjmem v době pečování. Pomoc spočívá i ve vytvoření bezpečného prostoru, provázení těžkým obdobím nebo podpoře tam, kde smutek není okolím z nejrůznějších důvodů přijímán. Nabízejí i praktické rady s organizací pohřbu a pohřebních rituálů…"

V září 2018 vznikl ve spolupráci s Českou televizí krátký informační spot, který upozorňuje na důležitost neformální péče o nemocné a pozůstalé. Na jeho vzniku se podílela i naše společnost příspěvkem 26.000,- Kč.

 


 

Vážený pane Džiuban,

 

nevím, jak mám začít, protože je mi vše vnitřně líto a věřte, že se cítím velmi trapně, že Vás žádám o pomoc.

               Mám dceru 36 let na vozíku, vyžadující 24 hod. péči a v současné době navštěvuje zařízení Betany Boskovice, protože mé síly již nestačí na to, abych jí poskytovala denní péči. A jsem si také vědoma, že je nutné, aby se naučila žít beze mě.

               Kdyby mě nepožádala, abych Vám napsala, tak bych to asi neudělala. Řekla mi, že Vás zná  přes Moravec team a dodnes vzpomíná na Vaši podnikovou akci v Modřicích, kde byla společně s Petrem Koudelkou.

               17 let máme doma velkého pomocníka a to je zvedák od firmy ARJO, který používám při oblékání, dávaní na toaletu, dávaní do lůžka apod.

Bohužel i tento zvedák má svoji životnost, nedá se již opravit a já očekávám každým dnem, že vypoví službu. A nedovedu si představit, že by Maruška z tohoto důvodu nemohla být přes víkendy doma. Nejsem schopna s ní bez zvedáku manipulovat.

               Potřebuji však zvedák, který bude vyhovovat účelům výše popsaným. Z mnoha nabídek jsem

vytipovala stavěcí zvedák Oxford Journey, který jsme si i vyzkoušeli. Tento zvedák má ještě jednu velkou výhodu, že se dá složit a dá se převážet v autě za vozíkem. Nemusím zdůrazňovat jak je to „suprové“, že konečně bych mohla Marušce splnit její přání celodenních výletů, protože by byla vyřešena toaleta, která je jedna z velkých handicapů cestování.

               Bohužel na tento zvedák se nevztahuje příspěvek ze zdravotní pojišťovny, ani příspěvek z Úřadu práce, čímž jsem byla velmi zaskočena.  

Cena stavěcího zvedáku  83 500.-Kč.- je vzhledem k naším finančním možnostem dosti vysoká. Vzhledem k tomu, že manžel i já již pobíráme seniorský důchod, finanční možnosti nám dovolují se podílet na nákup nového zvedáku cca 15 %

               Od ledna  2018  oslovujeme nejrůznější nadace o finanční pomoc a vždy čekáme, jak naše žádost dopadne, zda bude nutné ještě žádat o pomoc další firmy, nadace apod.

               Vím, že žádostí o pomoc máte jistě hodně, ale i přesto si Vás dovoluji požádat, zda by nebylo možné získat od Vás nějaký příspěvek na zakoupení zvedáku. Stále nám i s naším přispěním chybí 26 tis. Kč.

 

Moc děkuji a přeji hezké dny

Marie Z.

 

Paní Marušce jsme za srdečné a upřímné psaní poděkovali a s radostí jsme vyhověli. Ze společné sbírky jsme jí věnovali chybějící částku 26.000,- Kč na nákup tolik potřebného zvedáku pro její handicapovanou dceru.

 


 

DELIKOMAT pomáhá 2018Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč je určené dětem a mladým lidem ve věku 11 až 26 let pohybujícím se v Telči a jejím blízkém okolí. Posláním tohoto zařízení je poskytovat bezpečí, podporu a pomoc mladým lidem. Vytvářet takové podmínky, aby mladí lidé byli schopni a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnávali. 


Termín "nízkoprahový" znamená, že přítomnost v klubu je zdarma, každý může svobodně přijít a odejít (když je klub otevřen), mladí lidé mohou zůstat v anonymitě. Nikdo není nucen k využívání nabízených aktivit a využívání odborných služeb. NZDM je bezpečný, přátelský a motivující prostor pro trávení volného času. V klubu je stále přítomný některý ze sociálních pracovníků a platí jasná pravidla. Ta například zakazují užívaní alkoholických nápojů a drog, násilí či šikanu.
Poskytuje se zde informační, preventivní, výchovné a vzdělávací programy. Mladí lidé mohou v klubu poslouchat hudbu, hrát stolní fotbálek, deskové hry, tvořit ve výtvarné dílně, sledovat filmy, relaxovat nebo si povídat a svěřovat se se svými problémy a společně za pomoci odborných pracovníků je řešit.

V rámci volnočasových aktivit jsou pořádány různé zájmové a sportovní akce, mimo tyto je zde i pomoc s přípravou do školy a sociální poradenství týkající se rodiny, vrstevnické skupiny, školy, partnerských vztahů, životního stylu, hledání práce….

Pro nízkoprahové zařízení jsme pořídili novou lednici v hodnotě 5.500,- Kč, která byla v letošním horkém létu hojně využívána!
 

Showdown je aplikovaný stolní tenis pro nevidomé a zrakově postižené. Všichni hráči musí mít na očích neprůhledné brýle, aby byla dodržena objektivita soutěží. Tento sport se do České republiky dostal z Kanady v roce 1980, ale k největšímu rozšíření došlo až po roce 1995. Hraje se v mnoha státech Evropy, ale i v jiných státech.

Základem hry je stůl na Showdown, hrací pálka a ozvučený míček. V České republice se hrají soutěže jednotlivců, čtyřhry mužů a smíšené čtyřhry a dále se hraje Liga smíšených tříčlenných družstev. Pořádají se také turnaje pro žáky základních škol. Na mezinárodní úrovni se hraje Mistrovství Evropy a světa, kde probíhá souběžně také soutěž národních tříčlenných družstev.

Jeden z takových turnajů pro nevidomé hráče pořádá v Olomouci už léta i paní Trnečková s manželem. Delikomat věnuje všem sportovcům dárkové balíčky a současně zajištuje i dodávku kávy. 

 

 DELIKOMAT pomáhá 2018

 


 

DELIKOMAT pomáhá 2018Uživatele Týdenního stacionáře Emanuel Doubravice (spadající pod oblastní charitu Blansko) nalezli pod stromečkem dárek od Deli Ježíška v podobě nových zimních bot v hodnotě 9.119,- Kč.

Stacionář navštěvují lidé, o které se nemohou postarat rodinní příslušníci či nemohou využít terénních či ambulantních nebo jiných pobytových sociálních služeb. Tito klienti mají různá mentální i kombinovaná postižení. Učí se zde, jak být samostatnými v co nejvíce oblastech a snaží se rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Současně jim také pracovníci pomáhají se zařizováním a vyřizováním záležitostí, které klienti sami nezvládnou. Kapacita týdenního stacionáře Emanuel Doubravice je 9 uživatelů.

 

 


 

Na počátkuSdružení Na počátku nabízí pomoc těhotným ženám v nepříznivé životní situaci a chce být nablízku zejména ženám, které zaskočilo neplánované těhotenství, a nyní přemýšlejí, zda postoupit potrat, nebo ne. Tři služby (poradna, azylový dům a azylové bydlení) nabízejí vyslechnutí, podporu i praktickou pomoc také dalším těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni. Na počátku chce ženám poskytnout prostředky k tomu, aby překonaly krizové období, mohly se svobodně rozhodnout a měly možnost v klidném a bezpečném prostředí své dítě donosit i vychovávat. Azylovému domu jsme věnovali 15.000,- Kč na pořízení kuchyňských potřeb.
Hamzova léčebnaHamzova léčebna v Luži-Košumberku je odborný rehabilitační ústav s více jak stoletou tradicí. Poskytuje následnou a dlouhodobou péči pro děti i dospělé z celé České republiky. V rozsáhlém areálu se lékaři starají o děti i dospělé po náročných operacích, závažných úrazech a po onemocněních hybného systému, včetně zánětlivých a cévních. U dětí se zvláště zaměřují na léčbu stavů vrozených i získaných onemocnění s obrazem různých neurologických a ortopedických vad, především u dětí s dětskou mozkovou obrnou, Perthesovou chorobou, skoliózou a dalšími vadami držení trupu apod., po úrazech.

Léčebně, která prochází dlouhodobou a náročnou rekonstrukcí jsme věnovali 50.000,- Kč na nákup specializovaného vybavení a dalších zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

 


 

Domov Jeřabina Delikomat pomáháDomov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení  Kraje Vysočina poskytující pobytové a ambulantní sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením. V rámci pobytových sociálních služeb provozujeme Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem. V rámci ambulantních sociálních služeb poskytujeme služby Denní stacionář a Sociálně terapeutickou dílnu – žehlírna, mandlovna. Domovu jsme pomohli pořídit novou lednici v hodnotě 6.450,- Kč