Pomáháme I/2015

(I/2015) Společnost DELIKOMAT dlouhodobě podporuje v rámci projektu RADOST PRO RADOST zdravé i nemocné, malé nebo i ty dříve narozené. Také spolupracujeme s několika občanskými sdruženími nebo organizacemi, které rovněž pomáhají...

Opět přinášíme zprávy ze světa Radosti. V našem úsilí pomáhat nepolevujeme a i nadále podporujeme velké i malé, zdravé i nemocné… Společně jsme opět podpořili plno projektů, skupin či jednotlivců a vy se o nich nyní můžete dozvědět něco více…

 

Dětský domov Jemnice nás poctil nominací na cenu Ď


Detsky domov Jemnice logoCena Ď se uděluje od roku 2001 a získat ji mohou jednotlivci, či organizace, které se angažují na charitativních a dobročinných akcích nebo projektech. Na cenu Ď může své mecenáše a dobrovolníky navrhnout pouze ten, komu je pomáháno. Tato cena tak vyjadřuje „dík“ za podporu kultury, charity, či za nejrůznější dobré skutky.  V letošním roce se této cti opět dostalo i Delikomatu a jako jednoho ze čtyř kandidátů na cenu Ď si nás vybral Dětský domov Jemnice. (Děkujeme!)

 

Ke své nominaci pracovníci domova uvedli:

DELIKOMAT s.r.o. - Zajištění mikulášských balíčků a vánočních dárků pro všechny naše děti - Zajištění Dne dětí (skákacího hradu) včetně dárkových balíčků - Sponzorsky zajištění materiálu na vybudování sociálního zařízení pro zaměstnance - Pro nás je firma Delikomat a zvláště zaměstnanci, kteří tam pracují vyloženě srdeční záležitostí. S naším dětským domovem spolupracují a snaží se pomáhat velice dlouho a celoročně.

Další spolupráce: 

- zajištění limonád a sladkostí pro naše akce pořádané pro ostatní dětské domovy nebo děti z rodin
- zajištění kávovaru pro zaměstnance 
- zajištění čaje pro všechny děti a mnoho dalších věcí...


Cena Ď pro dobrodince a mecenase

Už samotná nominace je pro nás ceněným výrazem poděkování, které patří zejména kolegům z jihlavského střediska. Ti s dětským domovem v Jemnici úzce spoluprací již několik let. Nominaci jsme nakonec v krajském kole ani v celostátním finále neproměnili. To nás ale neodradí, a pomáhat budeme i nadále, a to nejen dětskému domovu v Jemnici… Navíc, jedna cena Ď už u nás má své čestné místo. Je z roku 2013 a nominovali nás na ni olomoucký spolek Trend vozíčkářů a občanské sdružení RATOLEST BRNO. I s nimi spolupracujeme dodnes.

 

 

Společně jsme také podpořili:

 

 • Na sladkých Marionkách si pochutnaly děti, které se aktivně zúčastnili Modřického poháru. V nejmenší kategorii se na start postavila více jak stovka dětí ve věku do 9 let.
 
 • rolnickove_dny_dsc_0002_1024Dar v podobě Marionek, Horalek a Ledových kaštanů si mezi sebe na posilněnou rozdělili také dobrovolníci, kteří vyrazili do ulic v rámci Rolničkových dní. V týdnu od 13. do 17. dubna 2015 se v 11 městech Jihočeského kraje konala veřejná pouliční sbírka Rolničkové dny, kterou pořádá Diakonie ČCE - středisko Rolnička ze Soběslavi. Výtěžek letošního ročníku sbírky se i díky krásnému počasí vyšplhal na 207.950,- Kč., což je třetí nejlepší výsledek za čtrnáct let veřejné sbírky pro Rolničku. Vybrané peníze budou použity na Obchod dobré vůle v Táboře, kde nalezne práci osob se zdravotním postižením.
 
 • Patrik Spisak v rehabilitacnim centru Adeli (2013)Do rehabilitačního centra ADELI Medical Center v Piešťanech se s naším finančním přispěním opět vydali Dominik Burda (10.000,-), Nathalie Šmerdová (20.000,-), Pavlík Spišák (18.000,-). Připomínáme, že ADELI MC je jedním z vedoucích specializovaných institutů působících v oblastech neurologie, léčebné rehabilitace, fyzioterapie, revmatologie, balneologie, klinické logopedie a intenzivní medicíny. Léčí se tu především lidé, kteří trpí poškozením centrálního nervového systému. Náklady na jeden rehabilitační pobyt jsou velmi vysoké (cca 3100 Euro) a nehradí je žádná z pojišťoven.  
 
 • Zakladatel babyboxu L. Hess, Kladno 2015Částkou 5.000,- Kč jsme prostřednictvím nadačního fondu STATIM podpořili zřízení babyboxu nové generace v kladenské nemocnici. Původní „bedýnka“ po sedmi letech fungování již dosloužila a byla tak nahrazena zcela novou a modernější. Starý babybox má však i své zásluhy – pomohl vstoupit do nového života šesti děťátkům. Kladenský je již náš třetí podpořený babybox. Celkem jich v ČR naleznete 65 a doposud se jejich prostřednictvím podařilo zachránit 124 dětí. Paradoxně tím posledním je Jaroušek, který byl vložen 18.6.2015 do nového babyboxu v Kladně…
 
 • Karin Bučkové, která je mimo jiné i dopisovatelkou do našeho časopisu, jsme přispěli částkou 27.900,- Kč na nákup nového mechanického vozíku s přídavnými elektromotory. Ten je pro ni velmi důležitý a nyní se může opět samostatně pohybovat po obvyklých trasách. 
 

Karin BuckovaDelikomat opět udělal dalšího člověka šťastným. Díky projektu manželů Džiubanových, Delikomat pomáhá lidem, kteří se nevlastní vinou ocitli v tíživé situaci. Jsou to jak zdravotně handicapovaní, či rodiče s postiženými dětmi, nebo vícečetné rodiny a podobně.

Díky mé schválené žádosti paní Petrou Džiubnovou a panem Radkem Džiubanem, jednatelem společnosti, mohu žít opět důstojný život.

Mám spastickou kvadruplegii, což je onemocnění všech čtyř končetin. Doposud jsem se v exteriéru pohybovala pomocí elektrického vozíku. Dojela jsem na zábavu, na nákupy, do práce (dílen), k lékaři, na poštu, či úřad. Mám však i epilepsii. Bohužel díky náročnému životu, jsem dostala epileptické záchvaty přímo na elektrickém vozíku. Ten jsem nemohla řídit a byla jsem nebezpečná sama sobě i okolí. Podle pojišťovny nemám tudíž nárok na elektrický vozík, který mi byl následně odebrán.

Byla jsem nešťastná, protože bych se musela vrátit zpět do ústavu. V chráněném bydlení jsem velice šťastná, proč bych měla svůj život měnit k horšímu? Na internetu jsem si našla kompenzační pomůcku, díky níž je opět člověk mobilní. Je to mechanický vozík s přídavnými elektromotory, díky mim jsem prakticky mobilní jako na elektrickém vozíku. Jeho pořizovací cena je 30.000,- Kč, což jsou pro mě nepředstavitelné finanční prostředky. Díky daru firmy Delikomat jsem si mohla tento vozík pořídit. Nyní opět jezdím na své zvyklé trasy sama bez pomoci a jsem ráda, že jsem nezávislá. Všem zaměstnancům, kteří mi na vozík přispěli, moc děkuji.                                      Karin Bučková

 
  
 
 • Netradiční projekt s názvem PŘEKONEJ SÁM SEBE jsme podpořili částkou 30.000,- Kč a přidali jsme ještě 1500 ks Marionek. V letních měsících bude mimo jiné Českou republiku brázdit skupinka nadšenců na Jawách 250. Cílem akce je upozornit na onemocnění roztroušené sklerózy a současně vhodnou a účinnou formou informovat veřejnost o této nemoci a o životě samotných pacientů s RS. Na další informace se můžete těšit v dalším vydání SVĚTa.
 
 • Již od roku 2008 podporujeme Spolek Trend vozíčkářů Olomouc a na naše přátelství každý rok rádi navazujeme. Nyní jsme věnovali 40.000,- Kč na zajištění asistenční služby pro klienty tohoto sdružení. + SAMOSTATNÝ DĚKOVNÝ DOPIS A FOTKY
 

DELIKOMAT POMÁHÁ OLOMOUCKÝM VOZÍČKÁŘŮM  

 

Společnost DELIKOMAT již  od roku 2008 významně  podporuje olomouckou organizaci Spolek Trend vozíčkářů Olomouc.  Jak je patrné z názvu , jde o kompletní sociální služby vozíčkářům v Olomouci a jeho okolí. Je velice příkladné, že Spolek datuje svou působnost od roku 1994, takže je téměř stejně „starý“ jako jeho partner a donátor DELIKOMAT. Olomouckou organizaci založili samotní vozíčkáři, proto bylo jasně dané, že úmysl a potřeby budou splněny na 100% pro lidi s handicapem.

 

Původní myšlenka zakladatelů zajistit asistenční službu lidem s fyzickým handicapem se postupem času rozvinula v řadu dalších sociálních služeb. Osobní asistence byla, je a vždy bude prioritní službou, ale jak šel čas, ukázalo se, že neméně důležité je poskytnout lidem s tělesným postižením možnosti realizace v  životních situacích, které jsou pro zdravé lidi mnohdy samozřejmé. Umožnit jim pracovat, věnovat se sportu, navštěvovat kulturní a společenské akce, jednoduše žít plnohodnotně a co nejnémě s omezením.

 

Proto Spolek Trend vozíčkářů Olomouc  nabízí tyto služby:

Sociální poradenství

Sociální rehabilitaci

Volnočasové aktivity

Půjčovnu kompenzačních pomůcek

 

Sociálně právní poradna poskytuje pomoc a rady lidem, kteří se náhle ocitnou na invalidním vozíku či  a potřebují podpořit psychicky či získat informace, jaké možnosti poskytuje sociální systém k řešení nové životní situace. Obracejí se na ni i klienti žijící dlouhodobě  s postižením s otázkami na změnu zákonů, např. o posuzování stupně invalidity apod. Zvláště pro lidi, kteří nemají v okruhu rodiny či přátel někoho, kdo by jim pomohl zvládnout novou situaci , kdy se třeba následkem úrazu či dopravní nehody ocitnou na invalidním vozíku, má sociální poradna nezastupitelný význam.

Sociální rehabilitace může pomoci klientům získat dovednosti, které jim umožní realizovat se v práci i  ve volném čase navzdory tělesnému handicapu. Organizujeme a realizujeme různé pracovní, vzdělávací i jazykové kurzy. Klienti si zdokonalují znalosti práce na PC, učí se pracovat v administrativě, tvořit dokumenty potřebné k získání zaměstnání ( motivační dopisy, životopisy apod.) či nácviky různych aktivit při trénování soběstačnosti.

Důležité jsou i volnočasové aktivity, které jednak obohacují život klientů, zároveň je posouvají dál třeba procvičováním jemné motoriky při různých rukodělných pracích. Náplní těchto aktivit jsou i populární přednášky o kultuře, cestování či léčebných postupech a novinkách na trhu kompenzačních pomůcek.

Půjčovna kompenzačních pomůcek je určena klientům i široké veřejnosti . Občas se porouchá invalidní vozík a je třeba okamžité přechodné náhrady. Zdravý člověk si zlomí nohu a potřebuje na krátký čas vozík zapůjčit. Někdo se přestěhuje do bytu, který je v patře a bez schodolezu se neobejde alespoň do doby než proběhnou potřebné stavební úpravy.

 

Další nedílnou součástí komplexních služeb je sociální podnikání. To se větví na dvě hlavní pracoviště –  call centrum a digitalizace dokumentů.

 

Pracoviště digitalizace dokumentů začalo se skenováním listinných archivů do digitální verze. V současné době jsme rozšířili služby na tvorbu replik kronik, výrobu reklamních předmětů a v rámci náhradního plnění realizujeme i obchodní činnost.V roce 2014/2015 jsme realizovali významnou zakázku pro olomoucký archiv. Mnozí si pod pojmem call centrum představí často obtěžující hlas z telefonu, který se snaží volaného přesvědčit o výhodnosti nabízeného produktu. Je pravda, že i takové služby pro firmy poskytujeme, ale především naše call centrum funguje jako administrativní  kancelář. Naši pracovníci vykonávají práce sekretariátu, organizují pracovní čas manažerů,  provádějí průzkum trhu apod. Tyto služby nabízíme firmám, kterým se nevyplatí zaměstnat na uvedené práce pracovníka na plný úvazek.

 

Cílem Spolku Trend vozíčkářů je být soběstační ve financování potřeb klientů díky těmto pracovištím. Věříme, že se záměr podaří. I přes naši snahu být samostatní se ještě stále musíme spoléhat na dotace a dary, bez nichž bychom naše služby nebyli dosud schopni zajistit. A i společnosti DELIKOMAT s r.o. patří naše poděkování za trvalou přízeň a podporu. Velice si vážíme tohoto dlouholetého partnera, kterým pro nás s otevřeným srdcem beze sporu jste!

 

Olomouc, 7.6.2015

Tomáš Helísek, PR manager

Trend Vozickaru Olomouc Trend Vozickaru Olomouc Trend Vozickaru Olomouc Trend Vozickaru Olomouc
 
 
 • V květnu se uskutečnil již 5. ročník cyklistického závodu Jihlavská 24MTB – Mezinárodní mistrovství ČR 24 hodin MTB. Jak název napovídá, závod se jel rovných 24 hodin. Není tedy od věci, že jsme na akci zapůjčili kávovar a věnovali zdarma veškeré suroviny na přípravu černého moku pro závodníky. Do závodu naskočila i naše kolegyně Zdenka Němcová, která je našim černým koněm do charitativního závodu Opel Handy Cyklo Maraton 2015, kam Delikomat vyslal svůj vlastní tým…
 
 • Kávovar na zápůjčku, sladkosti a částku 8.000,- Kč jsme věnovali pro účastníky 26. ročníku Tmavomodrého festivalu.  Mezinárodní hudební přehlídka uměleckých aktivit zrakově postižených dětí a mládeže se pravidelně koná v půli května v Brně a v programu naleznete například sborový zpěv nebo instrumentální a pěvecká vystoupení jednotlivců i kapel.
 
 • Zařízení Emanuel Doubravice je týdenní stacionář spadající pod Diecézní charitu Brno, který poskytuje služby lidem se středně těžkým až těžkým mentálním a také s kombinovaným postižením. Pod stromeček jsme jim zakoupili nový notebook, aby „tety“ lépe zvládaly všechny potřebné administrativní záležitosti a nyní jsme věnovali 19.000,- Kč na nákup zahradního nábytku a grilovacího setu. S prvním sluníčkem tak vyrazilo osazenstvo stacionáře na společné posezení u grilovaných dobrot! 

Dobrý den paní Džiubanová ,

pracuji jako vedoucí Týdenního stacionáře – EMANUEL DOUBRAVICE.

Poslání služby Týdenního stacionáře je poskytovat lidem se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením službu, jejímž smyslem je snížit riziko jejich sociálního vyloučení. Usilujeme o vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí, ve kterém mohou uživatelé na základě svých individuálních potřeb, možností a zájmů, dosahovat co nejvyšší míry samostatnosti. Upevňováním získaných návyků uživatelů a rozvojem jejich specifických schopností a dovedností se snažíme podporovat jejich samostatnost a soběstačnost. Za účelem posilování orientace ve společnosti zprostředkováváme uživatelům kontakt se společenským prostředím, čímž zároveň přispíváme k pozitivní změně postojů široké veřejnosti a k odstraňování předsudků o osobách s postižením.

Do konce roku 2014 bylo naše zařízení dotováno z projektu EU. Od ledna tohoto roku se změnily kompletně podmínky jak pro stacionář, tak pro rodiče klientů. Platby od rodičů se navýšily, ale provoz pociťuje velký nedostatek financí, související s ukončením dotací.

V pátek 3.7.2015 se v našem zařízení Emanuel Doubravice, konalo slavnostní odpoledne s názvem: HURÁ NA PRÁZDNINY. Tato akce se uskutečnila díky Vám a firmě DELIKOMAT.

Byli jste to právě Vy, kteří jste splnili náš velký sen, mít vlastní posezení na terase i s možností letního grilování. Vaše veliká pomoc byla v podobě zajištění zahradního nábytku pro všechny naše uživatele a pořízení úžasného, praktického grilu, který po všech stránkách splňuje potřeby našich mentálně i tělesně postižených uživatelů.

Touto cestou bych Vám ráda poděkovala za splnění našich snů. Nesmírně si vážím Vaší ochoty pomáhat těm, kteří jsou v životě tak strašně znevýhodnění a jsou odkázání na pomoc jiných. Tolik radosti, jako když jsme poprvé grilovali, už dlouho naše malé království nezažije.

Nevím, jak lépe vyjádřit naši radost. Posílám pár obrázků, abyste alespoň částečně zažili tu úžasnou atmosféru na odpolední zahradní slavnosti, která by bez VAŠÍ pomoci nikdy nebyla.

JEDNO VELIKÉ:

  DĚKUJEME FIRMĚ DELIKOMAT A PŘEDEVŠÍM PANÍ DŽIUBANOVÉ.

Přejeme krásné prožití prázdnin a jste vždy vítána v našem zařízení Emanuel Doubravice.

S pozdravem Tenorová Hana a všichni uživatelé Emanuela.                                                                DĚKUJEME 

Emanuel Doubravice - letni grilovani Emanuel Doubravice - letni grilovani Emanuel Doubravice - letni grilovani Emanuel Doubravice - letni grilovani
 
 • Pitíčka a sladké perníčky si užilo hned několik stovek dětí na velké sportovní akci. Koncem května se v Brně konal již 5. ročník mezinárodní integrační akce s názvem BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015. Děti a dospěláci s různým postižením tu tvořili týmy s žáky základních a středních škola a s dětmi z dětských domovů. Společně pak soutěžili ve dvanácti sportovních disciplínách. Svačinka tak přišla vhod!
 
 • Andělskou limonádu a Marionky jsme vezli i na dětský den v Dětském domově v Jemnici. Hlavní atrakcí však nebyla svačinka, ani účast kolegů z jihlavského střediska, ale náš červený skákací hrad! 
 
Detsky den v detskem domove Jemnice Detsky den v detskem domove Jemnice Detsky den v detskem domove Jemnice Detsky den v detskem domove Jemnice Detsky den v detskem domove Jemnice
 
 
 
 • Nyní dvouletá Stelinka Štrossová se narodila jako zdravé miminko. Ve 20. měsíci jí však byla diagnostikována neurogenetická porucha – tzv. Rettův syndrom. Léčba této nemoci je zdlouhavá a velice finančně náročná. Na náklady spojené s nákupem zdravotnických potřeb, léků a doplňků pro Stelu jsme věnovali částku 10.490,- Kč
 
 • Celkem 230ks baget si jako dar vyzvedli organizátoři jubilejního 20. ročníku Mistrovství ČR v plavání tělesně postižených, které se koná pravidelně koncem května v plaveckém bazénu v Brně Lužánkách. Že se nejedná o malou událost, svědčí i fakt, že závodu se zúčastnilo 120 závodníků z ČR i zahraničí a je zařazen do kalendáře Mezinárodního paralympijského výboru pro plavání. MČR v Brně je domácím plaveckým vrcholem a pro naše nejlepší plavce posledním ostrým testem a kvalifikací před letošním paralympijským vrcholem - mistrovstvím světa v plavání v Glasgow a Světovými hrami juniorů ve Stadskanaalu.
 
 • Výtěžek z charitativní tomboly na naší letní narozeninové párty ve výši 241.745,- Kč jsme věnovali na konto nadace DEBRA ČR. Finance budou použity na nákup speciálních zdravotních pomůcek a obvazového materiálu pro osoby trpící vzácným a zcela nevyléčitelným onemocněním kůže, známým jako nemoc motýlích křídel.
 
Debra CZ nemoc motylich kridel Debra CZ nemoc motylich kridel Debra CZ nemoc motylich kridel Debra CZ nemoc motylich kridel Debra CZ nemoc motylich kridel
 
 • K létu neodmyslitelně patří také letní dětské tábory. Na jeden takový, pořádaný Sdružením pěstounských rodin, jsme darovali 10.000,- Kč na nákup sportovních pomůcek, diplomů a medailí. K tomu jsme přidali i  160ks čokoládových buchtiček Borseto.
 
 • Sladké mají rádi i klienti domova pro seniory – brněnské NADĚJE. Na červnovou zahradní slavnost jsme věnovali čokoládové buchtičky Borseto a Kinder Delice.
 
 • Občanské sdružení Sedmikráska pečuje a podporuje děti a žáky navštěvující speciální školu a školku na Ibsenově ulici v Brně. S kamarády z ibsenky spolupracujeme již několik let a tradiční jsou už vánoční dárky pro děti dle jejich roztodivných přáníček. Tentokrát jsme věnovali částku 20.000,- Kč na speciální léčbu na zajištění terapií. Nejoblíbenější jsou hipoterapie (pohyb na hřbetu koně) a canisterapie (kontakt se speciálně vycvičenými pejsky).
 
 • Mezi každodenní počiny mezinárodního integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC patří také setkávání zdravých, handicapovaných nebo dětí ze sociálně slabého prostředí. Pravidelně se tak konají například „exkurze“ do centra pro handicapované - Kociánka v Brně, sportovní hry a zápolení, diskuze nebo návštěvy za dětmi do škol. Do projektu jsou zapojeny mateřské a základní školy Jihomoravského kraje, dětské domovy, centra pro handicapované či znevýhodněné děti apod. V roce 2014 proběhlo rovných 301 takových setkání. Delikomat je pravidelným podporovatelem a většina darů je sladkého charakteru! Nejinak tomu bylo i nyní, a aby si děti společně zamlsaly, věnovali jsme rovnou 600ks oblíbené pochoutky Kinder Delice.