Pomáháme I/2016

(I/2016) Společnost DELIKOMAT dlouhodobě podporuje v rámci projektu RADOST PRO RADOST zdravé i nemocné, malé nebo i ty dříve narozené. Také spolupracujeme s několika občanskými sdruženími nebo organizacemi, které rovněž pomáhají. Opět vám tedy přinášíme zprávy ze světa Radosti...

  • V polovině ledna proběhlo v Brně XXI. Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených. Tento ročník byl výjimečný zejména tím, že všichni účastníci měli možnost splnit kvalifikační limity pro mistrovství Evropy a hlavně pro Paralympijské hry 2016! Na startovní listinu se vtěsnalo 121 plavců z 21 sportovních klubů z České republiky, Slovenska, Maďarská, Litvy a Rakouska. Celkem bylo překonáno 9 limitů na paralympiádu v Riu a 48 limitů na mistrovství Evropy na Madeiře. K vynikajícím výsledkům sportovcům určitě pomohlo i malé občerstvení ve formě baget od Delikomatu…  
 
XXI. Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených XXI. Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených XXI. Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených XXI. Mistrovství České republiky v plavání tělesně postižených
 
  • Interaktivně zábavný den plný soutěží v Aqualandu Moravia s názvem AQUALAND CUP … aneb „Trochu v tom plaveme“, pořádaný Diagnostickým ústavem pro mládež v Brně, si užili děti s handicapem i bez něj společně s profesionálními sportovci. Smyslem tohoto projektu je nabídnout dětem, které se pohybují často na okraji společnosti, pohled na vrstevníky nebo o nemnoho let starší mladé dospělé. Vrstevnické programy se ukazují jako jeden z nejefektivnějších prostředků prevence sociálně patologických jevů. Ze zkušeností je zřejmé, že dětem z rozvrácených rodin, sociálně znevýhodněného prostředí, dětem s ADHD a dalším dětem s problémy v chování velmi často chybí v jejich nejbližším sociálním prostředí dostatek pozitivních příkladů. Setkávání s vrstevníky, kteří svým úsilím a prací dosáhli špičkové úrovně v některém ze sportovních odvětví, může být pro některé z nich zajímavou motivací a životní alternativou.  Sportovci, jako nositelé zdravého životního stylu, kteří se vzdělávají, jsou úspěšní a vytvářejí si podmínky pro budoucí spokojený a plnohodnotný život. Při takovém náročném sportovním dni je třeba doplnit hladinu cukru, a o tu se postarala naše společnost. Všichni účastníci tak mohli mlsat sladké Tatranky a tyčinky Twix.
 
AQUALAND CUP 2016 AQUALAND CUP 2016 AQUALAND CUP 2016 AQUALAND CUP 2016
 
  • Na speciální ozdravný rehabilitační pobyt pro tělesně postižené se do Velké Bíteše vypravila i naše dopisovatelka Karin Bučková. Na různé terapie a procedury jsme jí přispěli částkou 5.000,- Kč.

Karin Bučková Karin Bučková Karin Bučková

 
  • Opevnění zvané Dračí hřbet neboli Velká čínská zeď je největší stavbou všech dob. A právě ta se dostala do hledáčku nevidomému běžci Janu Bauerovi. Ten si ji vybral za cíl, aby zde překonal další ze svých limitů. Rozhodl se zde absolvovat jeden z fyzicky nejnáročnějších maratonů planety – MARATON NA VELKÉ ČÍNSKÉ ZDI! Koncem května jej po hřbetech hor čeká trasa dlouhá 42.195 km a zdolat musí 5.164 schodů!  Právě rozdílná délka a výška schodů jsou pro Honzu doposud nejvyšší výzvou. Jeho cílem je ukázat, že ani takový handicap, kterým je absolutní ztráta zraku způsobená roztroušenou sklerózou nemusí člověka při pohybu zásadně limitovat. Honza bude první nevidomý běžec, který se bude snažit pokořit tento extrémní maraton. Na jeho snažení jsme přispěli částkou 20.000,- Kč.

Jan Bauer, Maraton na velké čínské zdi Jan Bauer, Maraton na velké čínské zdi Jan Bauer, Maraton na velké čínské zdi Jan Bauer, Maraton na velké čínské zdi


  • Na osobní asistenci jsme přispěli Janu Drlíkovi z Liberce částkou 10.000,- Kč. Ten zůstal s porušením míchy upoután na invalidní vozík po automobilové nehodě.
 
  • V České republice najdeme jen málo tanečních souborů, v nichž společně působí handicapovaní i zdraví lidé. Jedním z nich je Tanec a handicap. Ten založila v roce 2009 Mgr. Jitka Semotamová jako platformu pro setkávání handicapovaných a zdravých lidí, jež pojí společný zájem o současný tanec a pohybové divadlo. Projekt nabízí možnost změny úhlu pohledu na handicap jako na prostředek vyjádření názoru, emocí a osobnosti jednotlivých tanečníků, vyvrací mýty o handicapu. Čtvrtý ročník festivalu, který pořádá brněnská nezisková organizace Kulturárium, proběhl v sobotu 2. dubna 2016 v Brně. Diváci mohli zhlédnout pohádku slovenského Divadla z Pasáže Na paši, nebo unikátní projekt pěti integrovaných tanečních souborů s názvem Dualita. Letošní ročník nabídl kromě nevšedního kulturního zážitku i možnost zúčastnit se dvou tanečních workshopů, jež vedli čeští i zahraniční lektoři. Delikomat se opět stal partnerem tohoto krásného festivalu a věnoval všem účastníkům občerstvení ve formě lahodných baget.
 
Tanec a handicap 2016 Tanec a handicap 2016 Tanec a handicap 2016 Tanec a handicap 2016
 
 
  • DELIKOMAT dlouhodobě spolupracuje i s olomouckým spolkem TREND VOZÍČKÁŘŮ, jehož posláním je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování jejich rovnoprávného a rovnocenného postavení ve společnosti. V tomto případě je velmi důležitou službou tzv. osobní asistence.  A právě na ni jsme přispěli částku 40.000,- Kč. Tato suma pokryje náklady na asistenci přibližně na 80 dnů.
 

" Osobní asistenci poskytujeme již 22 let a je to naše hlavní služba. Poskytujeme jí nepřetržitě 24h denně včetně pohotovosti. Je důležité zajistit hlavní potřeby klientů - od hygieny, oblékání až po úklid, nákupy či doprovody k lékaři atd. V současné době máme přes 40 klientů a poptávka po službě stoupá. Vše je ale značně ovlivněno financemi a proto jsme rádi, že nás právě Delikomat podporuje a se zájmem a vřelým srdcem nás vždy vyslechne." 

Tomáš Helísek
Fundraiser & PR manager

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc


Trend vozíčkářů Olomouc Trend vozíčkářů Olomouc Trend vozíčkářů Olomouc Trend vozíčkářů Olomouc


 

  • V dubnu pořádala Diakonie Rolnička tradiční – tentokrát již 15. ročník veřejné sbírky Rolničkové dny 2016. Do ulic 10 jihočeských měst se vypravilo na 350 studentů dobrovolníků se zapečetěnými kasičkami a žádali veřejnost o finanční příspěvek na odlehčovací službu pro lidi s mentálním postižením v Táboře. Po cestě jim zcela jistě přišel vhod přísun energie v podobě námi věnovaných perníčků a Marionek.

 

Rolničkové dny 2016 Rolničkové dny 2016 Rolničkové dny 2016 Rolničkové dny 2016

 

 


 

Nominace na cenu Ď za charitativní činnost

 

Začátkem března k nám dorazila velmi milá zpráva…..

Vážený pane Džiubane,

 

s radostí Vám sděluji, že Vaše společnost DELIKOMAT byla nominována, Dětským domovem Jemnice, zastoupeným paní ředitelkou Mgr. et Mgr. Jiřinou Kühnelovou, na cenu Ď 2016! Samotnou nominaci vnímáme jako výraz poděkování za Vaše úžasné počiny…

 

Tato cena vyjadřuje „dík“ za podporu kultury, charity, či za nejrůznější dobré skutky.

 

Cena Ď kraje VysočinaUž šestnáctým rokem se po celé České republice organizuje projekt zvaný cena Ď nebo-li dík dobrodincům a mecenášům za podporu kultury a charity.  V celé ČR se konají ve čtrnácti krajích krajská kola ceny Ď a pak celostátní finále ceny Ď v Praze ve vzácné spolupráci s Národním divadlem na Nové scéně. O cenách rozhoduje celostátní Kolegium, jehož členy jsou například: ředitel ND – Jan Burian, ředitel ZOO Praha – Miroslav Bobek, Běla Gran Jensen – prezidentka Stonožky… Jednu z cen předává například pan kardinál Dominik Duka.

 

Před tím se ale konají ve čtrnácti krajích ČR krajská kola. V každém kraji o krajské ceně Ď rozhoduje krajské Kolegium. Všichni účastníci automaticky postupují do pražského finále, kde se předávají ceny Ď roztříděné do příslušných kategorií (podporovatelé divadel, muzeí, dětských domovů, nadací, kultury atd…). Z každé kategorie vzejde jeden celostátní vítěz.

 

 

Na slavnostní vyhlášení jsme se do Jihlavy samozřejmě vypravili. Cenu získali manželé Jarmila a Vlastimil Fraiovi a my jim z celého srdce gratulovali. Mecenášů a dobrodinců totiž není nikdy dost. Paní Jarmila s manželem již od roku 1998 podporují Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR , z.s. a pro celé rodiny připravují mnoho krásných a různorodých akcí, na které se zároveň snaží zajišťovat finanční dotace ...

Smutní z toho nejsme, jelikož DELIKOMAT tuto cenu získal v roce 2013 (více informací zde). Každá nominace od některého z námi podporovaných domovů nebo subjektů, je pro nás velkým poděkováním a také příslibem, že v našem pomáhání polevovat určitě nebudeme.

 

 

Cena Ď kraje Vysočina

 


 

Pomáháme Domácímu hospici sv. Zdislavy

 

Zajištění provozu Domácího hospice sv. Zdislavy Oblastní charity Třebíč jsme pomohli netradičním způsobem.  Z každého Latté vyrobeného v „kávomatech“ umístěných ve společnostech Mann Hummel Nová Ves a Freankische v Okříškách bude část určena na činnost domácího hospice. Kdokoliv si zakoupí tento vybraný druh kávy, osladí si život pocitem, že pomáhá dobré věci.

 

Domácí hospic sv. Zdislavy
Domácí hospic sv. Zdislavy

Charitní domácí hospic je jediným v kraji a jedním ze sedmi v ČR, který je zařazen do pilotního programu VZP, MZ a ČSPM. Ověřuje možnost poskytovat paliativní péči umírajícím pacientům v domácím prostředí. V současné době pojišťovny nehradí lékařskou péči o pacienty v terminálním stádiu doma, a to na rozdíl od dosavadního poskytování v ústavních zřízeních – nemocnicích, Domovech pro seniory, hospicích, LDN. „Podporu od dárců využíváme především na zajištění týmu lékařů a zdravotních sester, bez nichž by hospic nemohl fungovat, a věříme, že se brzy podmínky financování této služby změní,“ vysvětluje problémy s financováním vedoucí hospice sv. Zdislavy Eva Vráblová:  

Pochopení s důležitostí služby a s aktuální situací vysvětlila Petra Džubianová z Delikomatu: „Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč jsme se rozhodli podpořit proto, že cítíme, věříme a ze zkušeností svých blízkých víme, že nic nenahradí  přítomnost milovaných lidí v těch nejtěžších chvílích života, kam umírání a samotný odchod z tohoto světa určitě patří“.

 

Z pohledu společnosti nejde o krátkodobou akci. Speciální pomáhající Latté bude v automatech minimálně do konce září, kde obě strany spolupráci vyhodnotí a rozhodnou se o případném pokračování. Podobný princip spolupráce vítají i zástupci firem, kde jsou automaty umístěny.

 

Podporu akci vyjádřili i zástupci firem, kde se automaty nachází. „Souhlasili jsme s umístěním darovacího tlačítka na kávomaty firmy Delikomat, protože to považujeme za dobrý nápad, který slouží dobré věci. Je to netradiční podpora toho, co si podporu zaslouží, a takové nápady mají ve Fraenkische dveře otevřené,“ uvedl Martin Klusáček, personální ředitel společnosti.