Kávovník

Listy kávovníkuKávovník (Coffea) je tropickou dřevinou z čeledi Mořenovitých (Rubiaceae), zahrnující na 90 různých druhů. Roste jako stálozelený keř či strom se sytě zelenými podlouhlými listy vejčitého tvaru. Dle druhů a podnebních podmínek se liší výškou dřeviny, růstem listu i velikostí kávových zrn. Každý druh kávovníku má také jiné větvení.

 

Divoce rostoucí kávovníky dorůstají do výšky až několika metrů. Kávovníky rostoucí na plantážích jsou pravidelně seřezávány do výšky vhodné pro jejich pěstování a následný sběr kávových plodů - takovou optimální výškou je cca. 1,5 metru.

 

Vzhledem k poptávce po kávě je v současné době kávovník pěstován téměř po celém světě, a to primárně v tropickém podnebném pásmu v okolí rovníku. Stromy či keře kávovníku jsou pěstovány v různých nadmořských výškách, jelikož každý druh a každá jeho odrůda vyžadují odlišné podmínky. Pro pěstitelské státy je produkce kávy z kávovníku významným zdrojem příjmů.

 

Kávovníky pěstované ve vyšších nadmořských výškách poskytují chuťově lepší a kvalitnější kávu, avšak zároveň jsou jsou náročnější na pěstování. Je to mj. proto, že ve výše položených oblastech jsou chladnější noci, což umožňuje bohaté a plné rozvinutí chuti v kávových zrnech. Dalším důležitým a pozitivním vlivem na růst kávovníků jsou časté deště, jež jsou pravidlem v těchto oblastech. Všechny druhy kávovníků špatně snáší mrazíky a teploty pod bodem mrazu způsobují jejich uhynutí. Více o podmínkách, které vyžadují, najdete na stránkách o jednotlivých druzích.

 

Květ kávovníku

Nejrozšířenějšími druhy kávovníku jsou kávovník arabský (Coffea arabica) a kávovník statný (Coffea Canephora), označovaný jako Robusta, které dohromady tvoří až 98% celosvětové produkce kávy. Třetím "průmyslově" pěstovaným druhem je kávovník liberijský (Coffea liberica), avšak jeho procentuální zastoupení v celkové produkci je mizivé.

 

Kromě těchto tří druhů kávovníku existuje na 90 dalších, které se však nepěstují pro širší ekonomické využití. Druhy kávovníků se odlišují svými nároky na pěstování, a rozdílná je i konečná chuť kávy.

 

Kávovník kvete velmi intenzivně vonícími drobnými kvítky. Plody kávovníku jsou peckovice, nejlépe přirovnatelné ke třešním, a to jak barvou, tak i tvarem. Stejně jako třešně mají i nasládlou dužninu. Tyto plody dozrávají postupně, a tak se často stává, že v jednu dobu některé kávovníky krásně kvetou a omamně voní a u jiných se již zbarvují kávové "třešně" - nejprve do žluta později do červena až fialova. Takto zbarvené plody jsou dostatečně zralé a jsou určené ke sběru. Kávovníky začínají plodit po třetím roce života, ale nejvyšší výnosy poskytují kolem pátého, šestého roku.

  

Nezralé plody kávovníku Zralé plody kávovníku Plod kávovníku tzv. pecka
Fáze zralosti kávových "třešní"


Pražená kávová zrna

Po rozříznutí plodu najdeme proti sobě umístěná dvě tvrdá semena - zploštělá na jedné straně s podélnou rýhou uprostřed, na druhé straně vypouklá. Tato semena jsou právě kávová zrna, která se dále zpracovávají. Jejich původní barva je zelená až šedozelená - svojí typicky hnědou barvu získávají až pražením.

 

 

Kávovníky se dožívají stáří až třiceti let, nicméně v takovém věku se stávají nevýnosnými a musí být často obměňovány. Proto jsou kávovníky pěstované na plantážích dobře ošetřované, pravidelně přihnojované a nově vysazené kávovníky se zastiňují. K tomu jsou využívány jiné rychle rostoucí stromy, jakými jsou např. banánovníky, palmy nebo některé druhy cedru.

 

Jednotlivé druhy kávovníku se mezi sebou kříží. Tímto šlechtěním se dosahuje vyšší odolnosti proti chorobám a škůdcům. Velkým nebezpečím je pro kávovníky cizopasná houba Hemileia vastatrix, která dokáže zničit celé plantáže. Příkladem je absolutní zničení kávovníkových plantáží na ostrově Cejlon, které způsobilo nahrazení těchto plantáží plantážemi čajovníku.

 

Kávové plody se až na výjimky sklízí celoročně. Tou výjimkou je nejkvalitnější káva z Keni, u které probíhá sklizeň pouze jednou ročně, a to na jaře. Na severní polokouli se plody kávovníku sklízí od září do konce roku, na jižní polokouli jsou obdobím sklizně jarní měsíce.

Sběr kávy Sběr kávy