O kofeinu...

Jak to je s obsahem kofeinu v jednotlivých nápojích a je vlastně tolik škodlivý, jak se o něm mluví? Nové poznatky přinesl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který v květnu 2015 na základě vědecké expertízy zveřejnil své finální stanovisko k tomuto tématu.

Kávu si vychutnávají milióny lidí na celém světě a její součásti jsou podrobovány rozsáhlému výzkumu. Jako celek tento výzkum naznačuje, že káva s obsahem kofeinu konzumovaná v přiměřeném množství (obvykle 3 – 5 šálků denně) má kladný účinek na psychický výkon a fyzickou výdrž. Hlavní část vědeckého výzkumu rovněž naznačuje, že umírněná celoživotní konzumace kávy může snížit riziko výskytu neuro degenerativních stavů (jako je zhoršení poznávacích schopností spojené s věkem, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba), diabetu 2. typu a celé řady jaterních chorob (jako je například jaterní fibróza, cirhóza, ztučnění jater a žloutenka typu C).

 

EFSA došel k závěru, že jednotlivé dávky kofeinu do 200 mg a denní konzumace do 400 mg nejsou nebezpečné pro zdraví dospělého člověka v Evropě.

 

DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ:

 

  • Jednotlivé dávky kofeinu do 200 mg jsou považovány za bezpečné pro dospělé osoby (18 – 65 let) také tehdy, když jsou zkonzumovány méně než dvě hodiny před intenzívním cvičením.
  • U těhotných žen je příjem kofeinu do 200 mg za den považován za bezpečný pro plod.
  • Denní dávky do 200 mg přijaté kojícími ženami z běžné populace jsou považovány za bezpečné pro kojené dítě.
  • Jednotlivé dávky do 100 mg mohou zvýšit spánkovou latenci (délku doby před usnutím) a zkrátit spánek u některých dospělých, a to zejména tehdy, když jsou přijaty krátce před tím, než jdeme spát.

 

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin o hodnocení, poté co řada zemí vyjádřila pochyby o zdravotní bezpečnosti konzumace kofeinu, zejména ve vztahu k srdečním a oběhovým onemocněním, k působení na centrální nervový systém (například ve formě poruch spánku nebo zvýšené úzkostlivosti) či k působení na plod v těhotenství.

Institut pro vědecké informace o kofeinu (ISIC) publikoval na podnět znalecké expertízy EFSA komentář, ve kterém uvádí, že v celkovém náhledu na tuto oblast lze vyjádřit, že umírněný příjem kofeinu působí pozitivně jak na duševní výkonnost, tak na tělesnou výkonnost.

 

 

NĚCO MÁLO O KOFEINU... 

 

Co je kofein?

Kofein je v přírodě se vyskytující chemická sloučenina, kterou nalezneme v různých částech rostlin, ke kterým patří např.zrnka kávy a kakaa, listy čaje nebo plody guarany. Kofein je také, vedle dalších přídavků, součástí tzv. energetických nápojů. Nachází se navíc v kombinaci se synefrinem v řadě doplňků výživy, které jsou nabízeny ke snížení hmotnosti či zvýšení tělesného výkonu. Kofein obsahují i některá léčiva a kosmetika.

V lidské konzumaci kofein stimuluje centrální nervový systém, a v mírných dávkách zvyšuje bdělost, resp. snižuje pocit únavy.

 

Jak probíhá jeho zpracování v těle?

Při orálním příjmu dochází k jeho rychlému a úplnému zpracování tělem. K zahájení stimulačního účinku může dojít zpravidla po 15 až 30 minutách po přijetí a trvá více hodin. Poločas zhodnocení kofeinu – tedy doba, kterou tělo potřebuje k vyloučení 50% kofeinu – podléhá u dospělých silným výkyvům a je závislý na mnoha faktorech jakým je věk, tělesná hmotnost, případně těhotenství, příjem léků a zdravotní stav jater. U zdravého člověka je průměrný poločas zhodnocení cca 4 hodiny, při rozpětí cca dvou až osmi hodin.

 

Kolik kofeinu konzumujeme?

Průměrné denní dávky sev rámci členských zemí liší a pohybují se v následujících rozmezích:

Velmi staří lidé (75 let a více):           22 – 417 mg 
Starší lidé (65 – 75 let): 23 – 362 mg
Dospělí (18 – 65 let): 37 – 319 mg/kg
Mládež (10 – 18 let):  0,4 – 1,4 mg/kg KG* 
Děti (3 – 10 let):   0,2 – 2,0 mg/kg KG*
Malé děti (12 – 36 měsíců): 0 – 2,1 mg/kg KG*

 mg/kgKG*=nakilogramtělesnéhmotnosti

 

Mezi jednotlivými zeměmi jsou velké rozdíly ve vztahu k podílům různých zdrojů potravy na celkovém příjmu kofeinu u mládeže. Důležitým faktorem v šesti studiích byla čokoláda, ve čtyřech káva, ve třech kolové nápoje, čaj byl předmětem dvou studií. U dětí ve věku od 3 až 10 let byla hlavním zdrojem kofeinu čokoláda (včetně nápojů s obsahem kakaa), poté následoval čaj a kolové nápoje.

 

Důvodem rozdílného množství příjmu kofeinu jsou, vedle kulturních zvyků, rozdílné obsahy kofeinu některých potravin. Koncentrace v kávových nápojích jsou závislé na procesu výroby, druhu používaných kávových zrna způsobu přípravy (např. formou filtrované kávy nebo jako espreso). Obsahy kofeinu zjištěné v kakaových nápojích závisí na druhu a množství kakaa, která jsou obsažena v různých obchodních značkách.

  

 

Kolik kofeinu lze bez pochyb konzumovat?

Dospělí

  • Pro zdravé dospělé osoby jsou bezpečné jednotlivé dávky do 200mg kofeinu – což je 3mg na kg tělesné hmotnosti (mg/kg KG) ze všech zdrojů. Bezpečná je i stejná dávka kofeinu, pokud je přijata méně než dvě hodiny před intenzivní tělesnou činností za normálních vlivů prostředí. Pro těhotné ženy nebo osoby středního a vyššího věku, které jsou tělesně aktivní, nejsou žádné studie k dispozici.
  • Jednotlivé dávky kofeinu ve výši cca 100mg (asi1,4mg/kg KG) mohou mít u některých dospělých osob vliv na délku spánku a jeho typu, zejména pokud byla dávka přijata krátce před uložením k spánku.
  • Příjem kofeinu, který je rozložen ve více dávkách za den z různých zdrojů ve výši do 400mg za den (asi5,7mg/kg KG/den) a je pro dospělou a zdravou osobu nezávadný, uvedené se netýká těhotných.


Těhotné a kojící ženy

  • U těhotných žen je denní dávka kofeinu ze všech zdrojů do 200mg, a pokud je rozložená do celého dne, je pro plod bezpečná.


Děti a mládež

  • Bezpečná dávka kofeinu dospělého člověka, která činí 3mg/kg KG/den, je rovněž bezpečná i pro děti, jelikož míra, ve které děti a mládež zpracovávají kofein, přinejmenším odpovídá zpracování dospělých. Poskytnuté studie k akutnímu účinku kofeinu ve vztahu k úzkostlivosti a chování dětí tuto hodnotu podporují. U konzumace kofeinu dětí a mládeže je navrhována míra bezpečnosti ve výši 3mg/kg KG/den.

 

Kolik kofeinu obsahuje…

Delikomat Zajimavosti o kofeinu

Veškeré hodnoty jsou pouze přibližné, jelikož obsahy kofeinu a velikosti porcí jsou v rámci jednotlivých zemí a v jejich srovnání různé.

 

 

Jakým způsobem byl úřadem EFSA celkový konzum počítán?

Pro výpočet obsahu kofeinu v různých potravinách použil úřad EFSA studii, která byla provedena ve Spojeném království. Tato studie obsahovala informace ke koncentracím kofeinu ze 400 vzorků čaje– z čajových listů, ze sáčkového čaje, z nápojových automatů, instantního čaje, z kávy, filtrované kávy, nápojových automatů, espresa a instantních káv, které jsou připravovány doma a na pracovišti, příp. v kavárnách a na jiných prodejních místech. Propotraviny, u nichž obsah kofeinu britská studie nesledovala, byl použit průměr uvedených středních hodnot jiných reprezentativních průzkumů, s výjimkou energetických nápojů, pro něž byla použita koncentrace kofeinu (320 mg/l) platící pro nejznámější značky.

Pro výpočet příjmu kofeinu pro potraviny a nápoje byla dále použita databáze EFSA týkající se konzumace potravin, která zahrnuje údaje z 39 studií z 22 evropských zemí s celkem 66 531 účastníky. Tyto výzkumy ovšem neposkytují žádné informace o konzumaci doplňků stravy s obsahem kofeinu. Pro výpočet akutní konzumace z energetických nápojů u dospělých bylo využito zpráv úřadu EFSA z roku 2013.

  

Úplnou znaleckou expertízu úřadu EFSA k bezpečnosti kofeinu naleznete na:

http://www.efsa.europa.eu/de/publications/efsajournal.htm

 

Delikomat Zajimavosti o kofeinu