Pozitivní účinky pití kávy III.

Jistě jste už od zavilých nepřátel kávy slyšeli o nepříznivých, ba dokonce škodlivých účincích kávy na lidský organismus. Kdo ví, odkud tato apriorní nenávist vůči v podstatě nevinnému nápoji pochází. Jisté je jedno. Nic není černobílé a tak káva kromě domnělých negativních účinků oplývá hlavně těmi pozitivními. Bude jich jistě nepočítaně, ale my se podíváme na devět základních, resp. další tři.

První část tohoto článku naleznete zde.

Sedmým pozitivním účinkem kávy je snižování rizika výskytu Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby, což je právě v dnešní době velice aktuální téma.

KávaNejlepším lékem je prevence a tady káva funguje jako živá voda. Vzpruží nejne tělo, jak už bylo řečeno, ale i mysl. A účinek nemusí být jen krátkodobý, ale s narůstajícím věkem konzumenta kávy se bude jeho mysl udržovat stejně svěží a rychlou, jakou byla v dobách kolem dvaceti let, mladou a bystrou. Elixír mládí zakletý do šálku kávy! Takže kdo pije kávu, snižuje možnost onemocnění stařeckou demencí a výše zmíněnými nemocemi až o šedesát procent, což dokazují mnohé studie. A jaká složka kávy je za tento zázrak zodpovědná? Kofein a v něm obsažený enzym, který obnovuje mozkové buňky!

Další důvod, proč pít kávu – nejen fyzické zdraví je třeba chránit a opečovávat. I psychika si zaslouží pravidelnou dávku kofeinu jako investici do budoucna.

Nikoliv nesouvisející je osmý pozitivní účinek pramenící z pití kávy. Díky kávě budete chytřejší! Alespoň dočasně. Pokud spánek není slovo, které skloňujete často a pravidelně, pravděpodobně trpíte spánkovou deprivací a tedy i snížením fyzické a psychické aktivity v důsledku únavy. Snížení rychlosti uvažování je jen špičkou ledovce.

Téměř vše, co normálně spojujeme s inteligencí, při požití kofeinu vzrůstá. Reakční doba, logické myšlení nebo i pozornost. Většina dospělé populace trpí nedostatkem spánku, tak proč si dočasně nezvednout inteligenci (nebo sebevědomí?) požitím kávy?

Že je káva prevencí různých nemocí, jsme se již přesvědčily, ale málokdo by hádal, že dokáže odvracet i rakovinu. Konkrétně rakovinu kůže. Kávě jako prevenci v boji s rakovinou patří tedy devátý bod ve výčtu pozitiv. Rakovina kůže je nejrozšířenějším druhem rakoviny, a proto nejsou účinky kávy v tomto směru opomenutelné. A co ukázaly výsledky? Na čí stranu se přiklonily? Rozhodně na tu, kde je kofein. V průběhu studie, které se během dvaceti let zúčastnilo v Birminghamu více než sto tisíc lidí, bylo zjištěno, že tři šálky kávy denně (samozřejmě i více!) jsou zaručeným receptem na odvrácení nemoci.

Nač tedy čekat? Život je krátký a právě káva ho spolehlivě zpříjemní, zkvalitní a prodlouží.