První kavárny

Badatelé, kteří se zabývají původem i historií kávy (a káva je předmětem vědeckého bádání již více než 200 let) došli k neuvěřitelným závěrům. Tvrdí, že káva musela existovat už za časů Homérových a pili ji také v Troji. Údajně šlo o onen „zázračný nápoj“, který přinesla Helena ze Sparty do Troje.

 

První kavárny byly zřízeny v Mekce. Původně sloužily k náboženským účelům, rychle se však přeměnily v místa zábavy. V r. 1554 založili dva obchodníci první kavárnu v Konstantinopoli. Kavárny se staly místem společenských a pracovních setkání a stále častěji se tu vedly politické diskuse a chodili sem i jinověrci.

 

Prostřednictvím benátských kupců se káva nakonec dostala r. 1615 do Evropy, o několik let později než čaj. Když se objevily první kavárny v Itálii, chtěli někteří horliví kněží ďábelský nápoj zakázat. Papež Kliment VIII. se však rozhodl, že si nejprve vytvoří vlastní názor. Šálek kávy mu tak zachutnal, že se místo zákazu rozhodl „.. kávu pokřtít, aby se stala bohulibým křesťanským nápojem“.

 

 

První kavárna Caffé Florian byla v r. 1720 otevřena na náměstí Svatého Marka a je jednou z nejznámějších a nejdražších kaváren na světě. V Čechách byla první kavárna otevřena v Praze, pravděpodobně v domě u Zlatého hada na nároží ulic Karlovy a Liliové.

 

Caffé Florian Caffé Florian