Původ kávy


KávovníkKávovník je sice původně domovem v Etiopii a na vých. pobřeží Afriky, na mysu Guardufui (Somálsko), kde ještě dosud planě roste, ale jeho rozšiřování a rozmnožování započalo v dnešním Jemenu, dřívější Arábii. Za onoho času patřil Jemen s přístavním městem Mocha (Mokka) k nejrušnějším obchodním střediskům na světě. Podle některých pramenů se v Jemenu začala pěstovat káva v roce 575. V 15. století bylo její pěstování už nesmírně rozšířeno a káva začala své vítězné tažení světem. Ovšem Arabové dokázali svou kávu střežit stejně žárlivě jako Číňané čaj. Káva jsou semena kávovníku. Jakmile se ale z peckovic odstraní dužnaté oplodí, pergamenové vnitřní oplodí a stříbrná blanka vnějšího osemení, semena nemohou klíčit. A pouze v tomto stadiu se káva tehdy směla z Arábie vyvážet. 

 

Způsob, jak se káva dostala z Arábie, zhruba odpovídá způsobu, jímž podle pověsti do Arábie přišla. Historie popisuje přesun černých súdánských otroků přes Etiopii do Arábie: nesli si s sebou jako potravu zásoby kávy – červené, třešním podobné bobule. Tak se dostaly kávové peckovičky do Arábie. Podle legendy vyváželi Arabové kávu už v roce 1505 do Srí Lanky. Na počátku 17. století soupeřili němečtí, francouzští, italští a holandští obchodníci o to, kdo zavede pěstování kávy ve svých koloniích v zámoří. Z tohoto závodu vyšli vítězně v r. 1616 Holanďané, když se jim podařilo propašovat několik rostlin kávovníku přes Mochu do Nizozemska. Tak se začala r. 1658 pěstovat káva na Srí Lance.

 

Klíčovou postavou v dějinách kávy je Nicolaas Witson, starosta Amsterodamu, který naléhal na guvernéra z Malabaru, aby začal pěstovat kávu na Jávě, tehdejší holandské kolonii. V r. 1706 byly do Amsterodamu dovezeny lodí první vzorky javanské kávy. Holanďané rozšířili pěstování kávy na Sumatru a Celebes v Malajském souostroví, takže Indonésie se stala nejvýznamnějším světovým vývozcem kávy. Dnes zaujímá mezi zeměmi pěstujícími a vyvážejícími kávu čtvrté místo na světě.

 

Mladé keře kávovníku Nezralé plody kávovníku Dozrávající plody kávovníku, tzv. třešně Pražená káva