Fair trade káva II

Organizace opatřené známkou Fair trade se aktivně zapojují do podpory místních zemědělců a pomáhají jim v rozvoji ekologického způsobu pěstování kávových zrn, pro něž následně hledají odbyt v zemích prvního světa za podmínek, které jsou výhodné pro obě strany.

Fair trade kávaPři pití Fair trade kávy si můžete být jisti, že při jejím pěstování a výrobě nebylo zneužito dětské práce a nebyla nijak poškozena práva dělníků. Nucená práce na plantážích nebo otrocká práce za velmi nízkou či žádnou mzdu je pod značkou Fair trade přísně zakázaná.

Ještě před vznikem organizace Fair trade existovaly snahy o etické pěstování, výkup a export kávy. Jednalo se ale spíše o jakousi mezinárodní regulaci cen kávových zrn. Ty byly určovány Mezinárodní kávovou organizací v souladu s regulemi, které byly dohodnuty v rámci Mezinárodní kávové dohody už v roce 1962. Dohody bylo dosaženo ve Spojených národech a v této smlouvě byly stanoveny limity na množství kávy, s níž se mezi jednotlivými zeměmi obchodovalo. Dohoda, jejíž hlavní funkcí bylo starat se o spravedlivé podmínky v rámci obchodu s kávou pro všechny zúčastněné, existovala do roku 1968, kdy byla obnovena.

Vzhledem k tomu, že cena kávy závratně rostla v důsledku neočekávaných mrazů v Brazílii, které se samozřejmě odrazily na nedostatečné úrodě kávových zrn v této oblasti, došlo k uzavření nové dohody v roce 1976. Další dohoda a další, přísnější regulace cen a podmínek exportu a importu byly představeny v roce 1983. Svět kávy chtěl mít zkrátka jasno, a protože jsou kávová zrna tak ohromným vývozním artiklem, docházelo v rámci jejího vývozu k porušování pravidel a práv za účelem obohacování se. To se ale nadále dít nesmělo. Už o pět let později byla představena certifikace Fair trade. Její vznik je spjat s krizí kávy, kdy její dodávky mnohonásobně převyšovaly poptávku. Trh byl přesycen a z krize vedla jen jedna cesta. Prostřednictvím další dohody.