Kavárna na obrazech III

Podobný výjev jako Hopper nabízí i malířka Mary Jane Ansell se svým obrazem Café Society, na němž mladá bruneta hledí z okna, které není součástí obrazu, ale divák jeho přítomnost vnímá prostřednictvím světla dopadajícího na její tvář. I tady je námětem kavárna, mladá žena a samozřejmě horký nápoj, kterým je v tomto případě čaj.

Hrníčky s kávouTen nesmí v žádném případě chybět. Kombinace těchto tří elementů je zkrátka poutavá a přitažlivá nejen pro malíře, ale i malířky. Dívka uskrkavá čaj z velkého šálku a zasněně hledí ven, snad na ulici nebo do zahrady a o něčem přemýšlí. Možná o chuti čaje, chuti dálek, která se jí rozplývá na jazyku a dumá nad tím, že by se nejraději vydala opačným směrem, než jakým dřevěná krabice se sušenými čajovými lístky putovala k ní. Sny jsou sice krásné, ale někdy těžce proveditelné a tak se mladá žena alespoň znovu napije a nechá si s chutí silného zeleného čaje, který si podmaňuje všechny její smysly, zdát o lepším místě kdesi daleko na východě.
 
Louis De Brocquy na svém obraze z roku 1940, na němž jsou dvě dívky a jeden mladík ve společnosti kávových šálků v horkém písku na pláži, perfektně vystihnul válečnou atmosféru čtyřicátých let, kdy s vědomím zkázy všude okolo lidé toužili na chvíli se zastavit a užít si každý okamžik života. Třeba právě prostřednictvím kávy, která bystří naše smysly a umožňuje nám prožívat soustředěně, žít a být tady a teď. Jedna z žen, která se nachází v popředí obrazu, svírá v drobné ruce bílý šálek s kávou, druhá dívka pokuřuje a mladík upřeně hledí před sebe na deku.

Možná, že si všichni tři dobře uvědomují prchavost společného okamžiku u kávy, a přestože obraz není ztvárněním intriéru kavárny, malíř dokonale přenesl trochu nostalgickou a trochu línou kavárenskou atmosféru z kavárny na pláž. Válka lidi rozděluje, jeho obraz nám ale dává naději, že mohou být znovu spojeni. A co funguje jako ono pověstné lepidlo? Samozřejmě vynikající, kvalitní pražená káva.