Legendy o kávě I.

Příběhy o původu kávy se liší podle regionu, ve kterém se ta která legenda o tajemných či přímo mystických začátcích životadárného elixíru vypráví. Jedno však mají vyprávění, která se nejdříve předávala orálně a později byla v mnoha různých verzích zvěčněná pro další generace zvědavých a tápajících milovníků kávy písemně, po celém světě společné. Vždy jde o přelomový okamžik pro jedince, komunitu či národ. Objevením kávy se začala datovat nová etapa v jejich životě.

Káva měla výjimečné účinky nejen, co se týká povzbuzení jedince, probuzení jeho energie, ale i ekonomického rozměru v rámci celého společenství. Káva s sebou nesla jistou prestiž už v legendárních dobách. A zas tolik se nezměnilo. I dnes je dobrá a kvalitní káva spojována s luxusním a nezapomenutelným zážitkem. Jen v moderních lidech na jazyku ulpívající hořkosladká chuť populárního životabudiče probouzí představy o starověkých světech, dávných předcích, kteří si kávu vychutnávali stejně jako my teď. Nebo tomu bylo úplně jinak? Africká legenda, která objev kávy, tento úctyhodný čin opěvovaný ještě staletí poté, datuje do roku osm set našeho letopočtu. V té době si pasáček koz v Ethiopii, Kaldi, povšiml, že jeho stádo se překvapivě pohybuje od jednoho kávovníku k druhému.

Kozy s obdivuhodnou přesností, která jim nedovolovala narušit zaběhnutý rituál, dodržovaly tuto zaběhnutou trasu. Poté s pečlivostí sobě vlastní do posledního kousku spásly červené plody obsahující kávové boby. Kaldiho jejich postup fascinoval a když si všiml, že kozy po spořádání určitého množství červených bobulí mezi keři spíše tančí, nežli chodí, neodolal a pár plodů také sesbíral a ochutnal. O chvíli později už vesele dováděl se svým stádem. Potulný mnich tuto neobvyklou podívanou pozoroval z bezpečné vzdálenosti, nakonec se ale rozhodl vzít pár rudých plodů na ukázku a ochutnávku svým bratrům. Tu noc, kdy se mniši o bobule podělili, byli překvapivě ostražití, jejich vědomí se pozměnilo a oni se otevřeli božské inspiraci. Mystický zážitek si nenechali pro sebe. Brzy se káva začala vyvážet přes Rudé Moře do Arábie a tak díky sdílným mnichům, Kaldimu nakloněnému experimentu a především odvážným kozám vděčíme za možnost nořit se do moře inspirace vyvolaného popíjením kávy, dodnes.