Spolku Kvalitní podzim života, z.ú, jsme věnovali dobroty a také knihy s křížovkami do balíčků pro seniory, k nimž dojíždí pracovníci terénní pečovatelské služby. KPŽ, z.ú. je nestátní neziskovou organizací, která se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí a je registrovanou sociální službou. Pomoci můžete i vy – www.kvalitnipodzimzivota.cz