2020

  • Modřický pohár
  • Cesta za snem – KVADRIATLON Bedřichov
  • IGNIS BRUNENSIS, Brno
  • Kometa Expres, Brno
  • Dětský tábor Dobrá Voda
  • Turnaj v ping-pongu nevidomých, Olomouc
  • Badminton- soustředění lidí na vozíčku, Brno