2020

Například finančním příspěvkem na úhradu nákladů specializované rehabilitace, léčby, terapie, zdravotních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na asistovanou pomoc nebo ozdravný pobyt.

  • Ludmila Fialová
  • Ivan Drlík
  • Lara Kim Sovincová
  • Dominik Pernica
  • Michaela Kruželová
  • Oliver Chylík
  • Kryštof Jan Matouš
  • Edita Strarobová