Politika ochrany údajů společnost DELIKOMAT s.r.o.

Ve všech oblastech naší obchodní činnosti pracujeme dennodenně s důvěrnými, částečně dokonce choulostivými informacemi. Na pečlivé zacházení s údaji klademe velký důraz. Proto se řídíme platnými ustanoveními k ochraně údajů. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně.

Rozsah platnosti

Toto prohlášení k ochraně osobních údajů má uživatele těchto webových stránek v souladu se zákonnými ustanoveními (GDPR, telekomunikační zákon 2003) informovat o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů.

Jako provozovatel webových stránek klademe na ochranu údajů velký důraz a s vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými ustanoveními.

Shromažďování a zpracování údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v rámci ustanovení obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), dále zákona o ochraně osobních údajů a veškerých zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany údajů. Níže vás seznamujeme se způsobem, rozsahem a účelem shromažďování a zpracování údajů.

Příslušné osobní údaje, které nám jako uživatel webových stránek a/nebo klient v podobě vlastních informací, např. v rámci dotazu nebo za účelem uzavření smlouvy poskytnete, vždy zpracováváme ke stanovenému účelu.

Cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají na počítač návštěvníka. Mnoho cookies obsahuje takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačným identifikátorem cookies. Skládá se ze sledu znaků, díky kterým je možné webové stránky a server přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, kde se cookie uloží. To navštíveným webovým stránkám a serverům umožňuje odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Pomocí jednoznačného cookie ID je možné určitý internetový prohlížeč znovu rozpoznat a identifikovat.

Díky používání cookies je možné uživatelům těchto webových stránek poskytnout uživatelsky přívětivé služby, které by bez nasazení cookies nebyly možné.

Pomocí cookies je možné informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Rozlišujeme mezi 3 druhy cookies: bezpodmínečně nezbytné cookies, které zajišťují základní funkce webových stránek.

 • Funkční cookies k zabezpečení výkonu webových stránek.
 • Cílené cookies ke zlepšení uživatelského zážitku.
 • Které cookies se používají?
  • Facebook
 • Google Analytics
 • WordPress

Analýza webových stránek

Na našich webových stránkách používáme analytické nástroje ke statistickému vyhodnocování užívání našich webových stránek za účelem zlepšení naší nabídky. Tyto nástroje se používají výhradně na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Slouží k neustálému zdokonalování webových stránek, ke zvyšování úspěšnosti webové prezentace a k optimalizaci nabídky.

Na našich webových stránkách používáme Google Analytics. Jedná se o webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (https://www.google.at/intl/ de_at/about) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dále označovanou jako Google).

Pomocí cookies se vytvářejí následující informace zpracovávané společností Google: typ/verze prohlížeče, používaný operační systém, dříve navštívená stránka, IP adresa, čas spojení se serverem. Údaje se zpracovávají a ukládají v USA. Slouží k vyhodnocování užívání webových stránek. Uložené cookies můžete kdykoliv z vašeho prohlížeče vymazat.

Sociální sítě

Na našich webových stránkách jsou díky pluginům a iframe sociálních sítí integrovány služby společnosti Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

V co nejvyšší možné míře se snažíme zabránit poskytování údajů těmto službám. Teprve poté, so na ikonu některé ze služeb kliknete, a tím ji aktivně spustíte, dochází k poskytnutí vaší IP adresy a cookies a služba dostává informaci, že jste s vaší IP adresou navštívili naše webové stránky. Pokud jste v některé ze sociálních sítí aktivně přihlášeni, přiřadí se tyto informace k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme vás, že sami ani přesně nevíme ani nemáme vliv na to, které údaje se přesně k dané službě dostanou. Aktivací a používáním pluginu sociální sítě souhlasíte se souvisejícím poskytnutím osobních údajů vybrané službě.

Aktuální informace ke způsobu, účelu, rozsahu použití a ochraně vašich údajů prostřednictvím těchto sítí a veškerých s tím souvisejících práv naleznete na prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/policy.php. Za úplnost a správnost těchto údajů neneseme jakoukoliv odpovědnost.

Údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • marketing & reklama
 • newsletter
 • objednání newsletteru
 • nabídky pracovních míst

Provozovatel webových stránek vám nabízí newsletter, ve kterém vás informuje o aktuálních událostech a nabídkách. Pokud chcete newsletter objednat, musíte uvést platnou emailovou adresu. Pokud náš newsletter objednáte, poskytujete váš souhlas k automatizovanému zpracování vaší emailové adresy (a – pokud jste je uvedli – i příjmení, jména a data narození). Za účelem tohoto zpracování budou tyto údaje uloženy a použity k zasílání newsletteru. Rovněž ukládáme i vaše reakce na newsletter.

Provozovatel webových stránek vám nabízí chatovou službu, při které obdržíte osobní a částečně automatizované poradenské služby. Pokud chcete chatu využít, musíte uvést alespoň platnou emailovou adresu. Pokud se na chatovou službu obrátíte, udělujete váš souhlas k automatizovanému zpracování vaší emailové adresy (a – pokud jste je uvedli – i příjmení, jména a údajů k vaší společnosti nebo k výrobkům a službám využívaným vaší společností). Za účelem tohoto zpracování budou tyto údaje uloženy a použity k poskytování interních služeb. Rovněž ukládáme průběh chatu k řešení servisních otázek a interním školícím účelům.

Provozovatel webových stránek vám ve firmě a v přidružených společnostech (sesterské a dceřiné společnosti) nabízí pracovní místa. Pokud se o některé z pracovních míst ucházíte, udělujete váš souhlas k automatickému zpracování emailové adresy, příjmení, jména a data narození a dále případných dokumentů (životopis, motivační dopis, vysvědčení, doklady o dosažené kvalifikaci, fotografie), údaje se tedy uloží a zaevidují. Rovněž ukládáme vaše reakce na naše odpovědi týkající se zájmu o vypsané pracovní místo.

Údaje se zpracovávají na našich serverech v České republice.

Nakládání s kontaktními údaji / kontaktní formulář / email

Pokud se na provozovatele webových stránek obrátíte prostřednictví nabízené kontaktní možnosti, vaše údaje uložíme, abychom jich mohli využít při zpracování a zodpovězení vašeho dotazu. Bez vašeho souhlasu nebudou tyto údaje poskytnuty třetím osobám.

Přístupové údaje

Provozovatel webových stránek resp. jejich poskytovatel shromažďuje údaje ohledně přístupů na stránky a ukládá je v logovacích souborech na serveru. Zaznamenávají se následující údaje:

 • navštívené webové stránky
 • čas přístupu
 • objem přenášených dat v bytech
 • zdroj/odkaz, ze kterého jste se dostali na stránky
 • používaný prohlížeč
 • používaný operační systém
 • používaná IP adresa

Shromažďované údaje slouží pouze ke statistickým účelům a ke zkvalitňování našich webových stránek. Provozovatel webových stránek si však vyhrazuje, že logovací soubory na serveru následně prověří v případě, že by existovalo konkrétní podezření na neoprávněné užívání.

Bezpečnost údajů

Bezpečnosti vašich údajů v našich systémech věnujeme velkou pozornost. Naším cílem je spravovat údaje s maximální pečlivostí a učinit veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k tomu, aby vaše osobní údaje byly chráněny před ztrátou a zneužitím.

Pokud byste nás nebo naše spolupracovníky chtěli kontaktovat emailem, upozorňujeme, že zde není zaručena důvěrnost zasílaných informací. Pokud neučiníte žádná zvláštní technická bezpečnostní opatření, obsah emailů mohou z technických důvodů sledovat třetí osoby.

Využití osobních údajů

Pokud nám jako uživatel našich webových stránek a/nebo klient poskytnete osobní údaje, použijeme je výhradně k zodpovězení vašich dotazů, k realizaci smluv a k technické administraci.

Třetím osobám předáváme nebo jinak poskytujeme osobní údaje pouze v případě, že je to nezbytné za účelem realizace smlouvy či fakturace nebo pokud jako uživatel webových stránek/klient předem udělíte svůj souhlas. Jako uživatel webových stránek/klient máte právo udělený souhlas s účinkem do budoucna odvolat.

Pokud jako uživatel webových stránek a/nebo klient souhlas s ukládáním odvoláte, pokud vaše údaje již nejsou nezbytné k účelu sledovanému uložením nebo pokud je uložení nepřípustné z jiných zákonných důvodů, uložené osobní údaje vymažeme.

Průhlednost a kontrola

Abychom mohli co nejlépe rozptýlit vaše individuální pochybnosti ohledně ochrany údajů, je naším cílem přesně objasnit, které údaje shromažďujeme. Můžete váš prohlížeč rovněž nastavit tak, že zablokujete veškeré cookies včetně cookies spojených s našimi službami, nebo tak, že jakmile jakékoliv cookie použijeme, obdržíte příslušnou informaci. Rádi bychom vás však upozornili, že pokud u sebe cookies deaktivujete, je možné, že naše služby nebudou řádně fungovat. V takovém případě například nejsme schopni uložit vaše preferovaná jazyková nastavení.

Informace, oprava, výmaz

Na základě písemného dotazu vám kdykoliv poskytneme informace ohledně osobních údajů uložených k vaší osobě. S vašimi dotazy se, prosím, obracejte na gdpr@delikomat.cz

Pokud by údaje, které zpracováváme, nebyly správné, informujte nás, prosím. Okamžitě je opravíme a budeme vás o tom informovat.

Pokud si již nepřejete, abychom vaše údaje zpracovávali, žádáme vás o vyplnění dotazníku. Vaše údaje samozřejmě obratem smažeme a budeme vás o tom informovat. Pokud by výmazu odporovaly naléhavé právní důvody, obdržíte od nás příslušné sdělení.

Kromě toho máte právo na omezení zpracování a poskytování údajů.

Pokud byste byli toho názoru, že při zpracování vašich údajů porušujeme české nebo evropské právo týkající se ochrany údajů, a tak i práva vaše, žádáme vás, abyste nás kontaktovali k objasnění případných dotazů. Samozřejmě jste rovněž oprávněni podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů nebo u evropského dozorčího úřadu resp. dovolávat se k soudu.

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů v případě potřeby přizpůsobit technickému vývoji a právních změnám či aktualizovat v souvislosti s nabídkou nových služeb nebo produktů. Aktuální verze bude zveřejněna na těchto webových stránkách.

(Aktualizováno 25. května 2018)